آغاز حیات انواع شرکت های تجاری | ثبتیکال

آغاز حیات انواع شرکت های تجاری

آغاز حیات انواع شرکت های تجاری
امتیاز این پست

شرکت تجاری عبارت است از این که چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند. به عبارتی شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
تعیین آغاز حیات شرکت از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات را تعیین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول، نمی توان تعهداتی را که شرکا برعهده گرفته اند برعهده شرکت گذاشت، چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.
در کشورهای اروپایی و آنگلوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت های تجاری است.
در حقوق ایران چنین راه حلی وجود ندارد. در واقع ، ماده 583 قانون تجارت مقرر می کند : کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند ، ولی معلوم نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود. برعکس، قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجاری، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ، دارای شخصیت حقوقی می شوند. ( ماده 587 ق. ت )
پس به طور مسلم ، شرکت های تجاری – همانند موسسات و تشکیلات دولتی – برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند، اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند ؟ پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران ، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار تشکیل شده باشد. اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است :
– شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ( مواد 96، 118 و ماده 185 ناظر به ماده 118 ق. ت )
– شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود. ( ماده 17 لایحه قانونی 1347 ) .
– شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه – که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد- انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدبران و بازرسان تشکیل می شود. ( ماده 20 لایحه قانونی 1347 ) .
– شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مندرج در ماده 176 قانون تجارت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از : ماده 28 ، 38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد عبارت اند از : 28 ، 38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است :
1. تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد. ( مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311 ) ؛
2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
– تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد. برای مثال، اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود .
قانون گذار درباره زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی مقرراتی وضع نکرده است. مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود، چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه  جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود، تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود.
برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی می توان از قاعده وحدت ملاک استفاده کرد. در واقع ، قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ( مواد 96 و 118 ق. ت ) . لذا می توان گفت : شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبتیکال ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و فوق حرفه ای آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است