آیا ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ؟ | ثبتیکال

آیا ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ؟

آیا ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ؟
امتیاز این پست

برای ورود در بحث ابتدائاَ لازم است شرکت های تجاری و انواع آن مورد بررسی قرار گیرد. سپس به پاسخ این سوال که ” آیا تشکیل و ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ” می پردازیم.

  • شرکت تجاری و اقسام آن

شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
شرکت های تجاری بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :
الف- شرکت های سرمایه ای شامل شرکت های سهامی ( عام و خاص )
ب- شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی
ج- شرکت های مختلط مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی
د- شرکت های کمیتی مانند شرکت های تعاونی
ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم ، به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :
الف- شرکت سهامی ( عام و خاص )
ب- شرکت های بامسئولیت محدود
ج- شرکت های تضامنی
د- شرکت های نسبی
ه- شرکت های مختلط سهامی.
و- شرکت های مختلط غیرسهامی.
ز- شرکت های تعاونی ( شامل تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی )

  • آیا ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ؟

موضوعی که  ممکن است مورد بحث قرار گیرد اینست که آیا ثبت شرکت تجاری با یک نفر در حقوق ایران ممکن است ؟
پاسخ : تشکیل شرکت با یک نفر در حقوق ایران علی القاعده مردود است و نهاد شرکت تک نفره به رسمیت شناخته نشده است. اما مواردی می توان از شرکت تک نفره یافت ، مانند :
1. بسیاری از شرکت های دولتی ، تک نفره هستند ، چرا که تمام سرمایه آن ها متعلق به یک شخص، یعنی دولت می باشند. البته در این قبیل شرکت ها نیز سرمایه شرکت علی الظاهر بین چند سازمان دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی تقسیم می گردد، و علی الظاهر اصل تعدد شرکاء رعایت می شود.
2. برخی از شرکت ها در بدو تاسیس بیش از یک شریک دارند، اما در طول زمان به واسطه نقل و انتقال سهم شرکاء به یکدیگر، تمام سهم الشرکه شریک متعلق به یک نفر می شود و این شرکت که در بدو امر تک نفره نبود و دارای چند شریک بوده است، در گذر زمان تک نفره می شود. به عبارت دیگر تعدد شرکاء شرکت ، ابتدائاَ لازم است نه مستمراَ. اما باید توجه داشت که در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام این امکان وجود ندارد که تمام سهام سهامداران به یکی از سهامداران انتقال یابد، چرا که در این دو شرکت تعداد هیات مدیره به ترتیب 3 یا 5 نفر است که این 3 یا 5 نفر باید از سهامداران شرکت باشند. بنابراین در این دو شرکت تعداد سهامداران چه ابتدائاَ و چه استمراراَ نمی تواند از 3 یا 5 نفر کمتر باشد.

  • تعداد شرکاء لازم برای تشکیل شخص حقوقی :

1. برای تشکیل بعضی از اقسام شخص حقوقی حداقل 2 نفر لازم است ، مانند موسسات غیرتجاری، شرکت های تضامنی ، نسبی ، بامسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی.
2. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 3 نفر لازم است ، مانند شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی
3. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 5 نفر لازم است مانند شرکت های سهامی عام
4. برای تشکیل برخی دیگر حداقل 7 نفر لازم است مانند شرکت های تعاونی.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است