اداره ثبت شرکتها | ثبتیکال

اداره ثبت شرکتها

اداره ثبت شرکتها
امتیاز این پست

به موجب نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت که بعد از آن به موجب آیین نامه سال 1327 با عنوان اداره کل ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات و بعد از الحاق ایران به کنوانسیون 1327 پاریس به عنوان اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با دو اداره مالکیت صنعتی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ایجاد گردید.
به طوریکه امروزه  مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” و در خارج از تهران ” اداره ثبت اسناد و املاک ” مرکز اصلی فعالیت شرکت می باشد که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. شایان ذکر است، در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود .
از وظایف اداره ثبت شرکتها عبارت است از :
_ نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی و تأمین موجبات اجرایی آن
_ شرکت در جلسه های مربوط به دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای حاکم
_ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها مطابق تصمیمات متخذه از طریق دادگاهها و دادسراها
_ تأیید مدارک شرکتها جهت ارایه وزارت امور خارجه
_ بررسی تصمیمات قانونی وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در رابطه با ثبت شرکتها
_بررسی طرح اعلامیه پذیره نویسی و اجازه انتشار آنها در رابطه با شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
_ پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت
_ ثبت خلاصه انواع  شرکتهای ثبت شده( سهامی یا غیر سهامی ) انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.
امروزه، اداره ثبت شرکت ها به منظور جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به اداره ثبت شرکت ها ، اقدام به راه انداری سامانه مکانیزه ی ثبت شرکت ها نموده است. به گونه ای که تنها از طریق کد پیگیری که در هنگام ثبت شرکت در سامانه به شما داده می شود می توانید کلیه ی مراحل ثبت شرکت خود را از طریق سامانه پیگیری و رصد کنید.
همچنین علاوه بر امکان پیگیری آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ،انجام تغییرات ثبت شرکت ، راهنمای انجام فرایند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس ، آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها ،مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی نیزدر این سامانه قابل دسترسی می باشد.
در واقع این  سامانه  نقش تسریع در ثبت شرکت ها را دارد که راه را برای بهینه سازی خدمات گشوده است.از سایر اهداف راه اندازی این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
_ اتوماسیون کامل فرایندهای اداره ثبت شرکتها مبتنی بر کارتابل الکترونیکی
_ ایجاد شناسنامه الکترونیکی برای شرکتها
_ طبقه بندی مدیریتی اطلاعاتی
_ ایجاد یک مرجع ملی قابل اتکا و حضور کلیه شرکتهای ایرانی در تجارت جهانی
ذینفعان طرح سامانه مکانیزه اداره ثبت شرکتها کارکنان و کارشناسان اداره ثبت شرکتها، ارباب رجوع شرکتها، وزارت اقتصادی ودارایی بیمه، مراجع قضایی، مدیریت استراتژیک کشور، کلیه وزارتخانه ها و دیگر سازمانها و مؤسسات دولتی می باشند.
ثبتیکال
{ ارائه دهنده خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است