ارکان اتحادیه تعاونی | ثبتیکال

ارکان اتحادیه تعاونی

ارکان اتحادیه تعاونی
4 (80%) 1 vote

اتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاونی ها می باشند.

اتحادیه های موجود در کشور به دو گروه تقسیم می شوند :
الف- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است.
ب- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 است.
یادآوری می گردد که ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
ارکان اتحادیه تعاونی :
اتحادیه ها که متشکل از شرکت های تعاونی است دارای ارکانی مانند اعضاء خود می باشد. ارکان اتحادیه شرکت های تعاونی هر کدام دارای نقش مهمی در اتحادیه می باشند و هر کدام وظایفی را بر عهده دارند که مانند این وظایف در شرکت های تعاونی قابل درک است. هر اتحادیه تعاونی دارای سه رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت بازرسی است.

  • مجمع عمومی

مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و هر تعاونی که یک عضو تلقی می گردد دارای یک حق رای می باشد. مجمع عمومی که بر اساس قانون بخش تعاونی مصوب 1370 بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور اتحادیه ها است که از اجتماع شرکت های تعاونی می باشد با توجه به این که اعضاء در حقیقت شخصیت حقوقی می باشند که با معرفی نمایندگانی نظرات و تصمیمات خود را اعمال می کنند، در مواردی که تعداد اعضاء تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضاء آن ها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعمل های صادره از جانب وزارت تعاون تعیین خواهد شد.

  • هیئت مدیره

هیئت مدیره در این جا رکن اداره کننده اتحادیه تعاونی است و تعداد اعضاء آن را اساسنامه اتحادیه تعیین می کند. به موجب قانون ، هیئت مدیره اتحادیه مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی، عضو علی البدل خواهد داشت. اعضاء هیئت مدیره را مجمع عمومی عادی اتحادیه انتخاب می کند. اعضاء هیئت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیئت مدیره نخواهد بود. این اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و سایر وظایف و اختیارات آنان به مانند وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت های تعاونی می باشد. هیئت مدیره می بایست یک نفر را به نمایندگی از شرکت های عضو برای مدت سه سال با تصویب اکثریت دو سوم اعضاء هیئت مدیره انتخاب نماید و انتخاب وی تا دو دوره بلامانع است.
مدیر عامل اتحادیه کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه اتحادیه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد دارا است.

  • هیئت بازرسی

در شرکت های تعاونی نظارت بر عملکرد مدیران شرکت به واسطه بازرس یا بازرسان و یا هیئت نظار می باشد اما در مورد اتحادیه های تعاونی هیئت بازرسی این وظیفه را به عهده دارد. هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است اعضاء این هیئت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند و این هیئت پس از بررسی دفاتر و عملکرد مدیران اتحادیه می بایست گزارش هایی را برای ارائه تهیه نمایند و این گزارشان زمانی دارای اعتبار است که به تصویب اکثریت مطلق اعضاء هیئت بازرسی برسد والا هر ذینفعی می تواند ابطال آن را بخواهد.
هیئت بازرسی اتحادیه ها می تواند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونی های عضو را نیز به انجام برساند. قانونگذار با مقرر نمودن این موضوع در قانون نه تنها حقی ویژه برای هیئت بازرسی در نظر گرفته است بلکه در جهت تحقق بند 5 ماده 34 قانون بخش تعاونی گام موثری برداشته است.
مرکز تخصصی ثبتیکال
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است