اصلاح و استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی | ثبتیکال

اصلاح و استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

اصلاح و استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
5 (100%) 1 vote

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا شود.

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست ، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

  • اصلاح اظهارنامه

در قانون مصوب 1386 مقرره ای در رابطه با اصلاح اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی نیامده است. واضعین آیین نامه در ماده 78 اصلاح اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی و شرایط آن را پیش بینی نموده اند.
همان طور که در ماده فوق آمده است، متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
با توجه به ماده یادشده ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در رابطه با اصلاح اظهارنامه مربوط به طرح صنعتی برخلاف اختراع در قانون مصوب 1386 مقرره ای نیامده است و واضعین آیین نامه مصوب 1387 با پیش بینی موضوع در ماده 87 آیین نامه این نقیصه را برطرف نموده اند.
2- سقف زمانی که متقاضی می تواند اظهارنامه خود را اصلاح کند تا قبل از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است. بنابر این متقاضی تا قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند اظهارنامه خود را اصلاح کند.
3- متقاضی در اصلاح اظهارنامه و حدود آن از اختیار کامل برخوردار نیست ، زیرا به موجب یاد شده اصلاح اظهارنامه نباید از حدود اظهارنامه نخست و پیشین تجاوز نماید. در صورت تجاوز، چنین اصلاحی معتبر و مورد قبول نخواهد بود.
4- متقاضی در صورتی می تواند اظهارنامه اولیه را اصلاح کند که هزینه مربوط به اصلاح را پرداخت کند. با توجه به جدول هزینه های ضمیمه یک آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه 25000 ریال برای اشخاص حقیقی و 75000 ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.

  • استرداد اظهارنامه

حق استرداد اظهارنامه از جمله حقوقی است که در قانون مصوب 1386 برای متقاضی تحت شرایطی پیش بینی شده است.
با توجه به ماده 26 قانون مصوب 1386، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
ماده 79 آیین نامه مصوب 1387 در اجرای ماده 26 قانون مصوب 1386 به شرح ذیل تدوین شده است :
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
با توجه به مواد 26 قانون و 79 آیین نامه ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در ماده 26 قانون ، حق استرداد اظهارنامه تحت شرایطی برای متقاضی در نظر گرفته شده است. در ماده 79 آیین نامه ، این حق برای نماینده قانونی متقاضی نیز به رسمیت شناخته شده است که منطقی به نظر می رسد. البته چنانچه به عنوان مثال وکیل بخواهد اظهارنامه را مسترد کند حتماَ باید در فرم وکالتنامه به صراحت چنین اختیاری از سوی موکل به وی اعطاء شده باشد. بنابراین چنانچه وکیل در وکالتنامه از چنین اختیاری برخوردار نباشد نمی تواند نسبت به استرداد اظهارنامه اقدام کند.
2- سقف زمانی برای اعمال این اختیار و حق، تا قبل از ثبت طرح صنعتی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از ثبت طرح صنعتی موضوع استرداد منتفی است و این حق در قالب اعراض می تواند قابل اعمال باشد.
3- در آیین نامه برخلاف قانون اعمال این حق نیاز به تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت دارد. به عبارت دیگر متقاضی یا نماینده قانونی وی برای اعمال اختیار مربوط به استرداد اظهارنامه باید درخواست کتبی به مرجع ثبت تسلیم نماید.
4- با توجه به قسمت اخیر ماده 79 آیین نامه، چنانچه متقاضی یا نماینده قانونی وی نسبت به استرداد اظهارنامه اقدام نمایند، هزینه های پرداختی به آن ها مسترد نخواهد شد.
جهت ثبت طرح صنعتی با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است