اصول ثبت شرکت های تعاونی | ثبتیکال

اصول ثبت شرکت های تعاونی

اصول ثبت شرکت های تعاونی
امتیاز این پست

به موجب ماده 1 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی

و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور.
شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع هستند :
1- شرکت تعاونی تولید
2- شرکت تعاونی مصرف
3- شرکت تعاونی اعتبار
موضوع شرکت تعاونی محدود نیست و هرگونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد، می تواند انجام دهد. بنابراین ، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.
اصول شرکت های تعاونی در ایران از لحاظ تاسیس و تشکیلات و ثبت شامل موارد ذیل می باشد :
_ هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
_ سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. ( نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند) .
_ حداقل شرکاء شرکت تعاونی هفت نفر می باشد. لازم به ذکر است که عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر است. ذکر حداقل برای آن است که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت های تعاونی، شرکت تجاری خود را به صورت شرکت تعاونی مصرف نمایند.
_ نخستین گام برای تشکیل شرکت تعاونی ” تهیه طرح توجیهی ” است. در طرح توجیهی باید ضرورت تاسیس شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل شرکت با هدف ها و برنامه های جمهوری اسلامی ایران همچنین ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح تشریح شود.
_ چنانچه وزارت تعاون مجوز تشکیل شرکت تعاونی را صادر کرد، هیات موسس موظف است ظرف دوماه به تشکیل مجمع عمومی اقدام کند. در صورت اتمام این مهلت تشکیل شرکت تعاونی منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود.
_ پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره، هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و اسناد و مدارک مربوطه تقدیم اداره ثبت شرکت ها شود.
_ از جمله اقداماتی که پس از موافقت تشکیل شرکت می بایست انجام گیرد عبارت است از:
اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی ، تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء ، افتتاح حساب بانکی ، دعوت از افراد واجد الشرایط مندرج در اساسنامه ، انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی ، انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
_ اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت ” نمونه اساسنامه ” به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد. تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.
_ شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد. به علاوه، دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان است که در بدو تشکیل شرکت به وسیله ( اولین مجمع عمومی عادی ) و بعداَ به وسبله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند. هر شرکت تعاونی باید دارای مدیر عامل باشد که به وسیله هیات مدیره تعیین می شود.

  • مدارک لازم جهت ثبت و اخد مجوز تعاونی

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف) اساسنامه مصوب شرکت
ب ) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج ) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
د ) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
ه ) مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و ) فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
ز) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح) فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط) قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
ی) صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در مرکز تخصصی ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است