اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت | ثبتیکال

اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت

اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت
امتیاز این پست

علاوه بر طی مراحل قانونی برای ثبت هر شرکت که در مقالات پیشین به شرح و شرایط و مدارک موردنیاز جهت ثبت انواع آن پرداختیم ، بعد از اتمام روند قانونی ثبت شرکت ، انجام برخی از اقدامات اجباری می باشد، که از آن به عنوان اقدامات لازم پس از ثبت شرکت یاد می کنیم که در صورت عدم انجام ان شرکت ها متحمل مشکلات و جریمه مالی می شوند .
این اقدامات لازم الاجرا پس از ثبت شرکت عبارتند از:
1- اخذ کد اقتصادی
2-پلمپ دفاتر تجاری
3-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
4-اخذ کارت بازرگانی (لازم جهت فعالیت بازرگانی)
اخذ کد اقتصادی:
اخذ کد اقتصادی پس از مراحل ثبت شرکت در قانون تجارت ضروری اعلام شده است.
هر شرکت و یا موسسه پس ثبت و از تاریخ ثبت دو ماه زما.ن دارد تا با مراجعه به ادراه دارایی  مستقر در حدود فعالیت خود نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
کد اقتصادی شامل یک کد 12  رقمی می باشد و طبق قانون سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، مشخص شده تا جهت شناسایی شرکت در وا حد مالیاتی مربوط به حوزه فعالیت از آن استفاده شود. و از دیدگاه دیگر ( کد اقتصادی ) شماره شناسایی فعالان تجارت در سازمان مالیاتی می باشد .
پلمپ دفاتر  قانونی :
بنا برقانون تمام شرکتهایی که مشمول قوانین مالیاتی می باشند ملزم به تهیه دفتر قانونی از اداره مالیات و درج کلیه فعالیت های اقتصادی خود درآن می باشند.
تمامی شرکت ها ملزم می باشند که کلیه فعالیتهای مالی خود را  با توجه دستور العمل ها و آئین نامه ها در دفاتری که دفاتر قانونی نامیده می شود، به ترتیب وقوع و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و به صورت خوانا درج نمایند و این دفاتر را در انتهای سال مالی به همراه اظهار نامه مالیاتی به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل نمایند.
ثبت فعالیت مالی سالیانه شرکت و ثبت شرکت به صورت واضح و مشخص در این دفاتر اجباری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور جهت نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی از سوی شرکت ها مجاز است هیاتی تشکیل شده از سه نفر را به جهت بازدید و کنترل دفاتر مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید و در صورتی که شرکت از ارایه دفاتر به این هیات خودداری نماید بنا بر تشخیص آنان  در بند (3) ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.
•تبصره: هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
انجام امو ر مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
اقدام بعدی پس از ثبت شرکت تشکیل پرونده دارایی می باشد که مطابق قانون مالیات های مستقیم هرشرکت پس از تاسیس 2 ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید. در غیر این صورت شامل جریمه دو برابر حق التمبر عادی می گردد .جهت تشکیل پرونده دارایی ابتدا تعیین حوزه شده و حوزه مالیاتی شما مشخص می گردد و بعد مدارک لازم به حوزه مربوط و تشکیل پرونده دارایی ارایه می گردد.
اخذ کارت بازرگانی :
جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی در شرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند. اخذ کارت بازرگانی ضروری می باشد.(جهت مطالعه شرایط و قوانین اخذ کارت بازرگانی به مقاله مربوط به شرایط اخذ کارت بازرگانی مراجعه نمایید.)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است