امکان تبدیل موسسات تجاری به موسسات غیر تجاری | ثبتیکال

امکان تبدیل موسسات تجاری به موسسات غیر تجاری

امکان تبدیل موسسات تجاری به موسسات غیر تجاری
امتیاز این پست

در این مقاله به توضیح و تشریح شرایط تبدیل موسسات غیرتجاری به موسسات تجاری می پردازیم ،در نخستین گام  اصلی ترین پرسش این خواهد بود که ایا تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری ممکن می باشد یا خیر ؟
در پاسخ به این پرسش چنین آمده است: قوانین رایج تجارت تئوری شخصیت حقوقی و تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز می داند اما برای اعمال این تغییرات شرایطی و ضوابطی در نظر گرفته شده است که بخشی  از آن اشاره به شرایط خاص و بخشی دیگر اشاره به شرایط مشترک دارند.
حال باید دید که تعریف قانونی از تبدیل شرکت ها چیست: تبدیل شرکت بمعنای ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای یک شرکت بدون محو شدن و از بین رفتن شخصیت حقوقی قبلی آن می باشد. به طور مثال شرکتی که در قالب سهامی خاص فعالیت می نماید با رعایت قوانین و حفظ شخصیت حقوقی به شرکت سهامی عام تبدیل می گردد.
اکنون با توجه به موضوع اصلی مقاله که تبدیل موسسات تجاری به موسسات غیر تجاری می باشد در ابتدا به ارائه تعریف از موسسات تجاری و غیر تجاری می پردازیم:
موسسات غیر تجاری چیست ؟
ماده 584 قانون تجارت: تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفاتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند
در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و …و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات ممنوع می باشد
شرکت تجاری چیست ؟
بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.
ارکان تبدیل موسسات :
1- تغییر ساختار 2- ثبات شخصیت حقوقی
شرایط تبدیل موسسات تجاری به غیر تجاری
1- تبدیل شرکتها  به دوشکل اجباری واختیاری است
2- شرایط تبدیل شرکت ها به شکل مشترک و بعضا اختصاصی است
3-امکان تغییر موضوع شرکت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است،که در اساسنامه شرکت پیش بینی می شود
4-تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری وبا تغییرموضوع و البته با رعایت تشریفات وشرایط مشترک واختصاصی امکان پذیراست
نکات قابل ذکر در تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری
1-برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم به تبدیل موسسه به شرکت با قالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد،البته در صورت تبدیل به شرکت سهامی موضوع می تواند غیر تجاری باشد.
2-حد نصاب های لازم در شرکت مقصد می بایست رعایت شود؛ به عنوان مثال در شرکت های سهامی تعداد شرکا از 3 نفر نمی تواند کمتر باشد.در برخی از شرکت ها مقدار سرمایه اولیه باید فراهم شود و در برخی دیگر می بایست سرمایه اولیه تقویم و تمامی آن پرداخت شود در صورت رعایت کلیه شرایط مشترک و اختصاصی تصمیم مجمع عمومی می بایست ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود و گرنه در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
3-اداره ثبت شرکت ها در مقابل موضوع مورد بحث به صورت کاملا مضیق برخورد می کند؛ دلایلی که برای این امر خویش قائلند بیشتر به لحاظ عملی و مشکلات اجرایی ناشی از کهنگی ساز و کار ثبت شرکت ها می باشد .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است