تابعیت شرکتها | ثبتیکال

تابعیت شرکتها

تابعیت شرکتها
امتیاز این پست

شرکت های تجاری به علت داشتن شخصیت حقوقی می توانند برای خود دارای اموال باشند بدین صورت که حق فروش یا اجاره انها را دارند همچنین دارای حساب بانکی به نام خود نیز هستند .به همین علت باید مالیات بپردازند ،تخلفی انجام ندهند و در صورت رعایت نکردن قوانین جریمه می شوند و در بعضی مواقع امکان دارد که شرکت منحل شود .

شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی هستند باید یک جایگها مشخص داشته باشند زیرا در مواقعی که نیاز است حکمی یا احضاریه ای برای انها ارسال شود باید مکان انها مشخص شده باشد .
تابعیت اشخاص حقوقی با توجه به کشوری که در ان مستقر هستند مشخص می شود .افراد با توجه به این که تبعه ی کدام کشور هستند از نظر حقوق سیاسی به همان کشور مرتبط می شوند .
در قانون ثبت شرکتها که در ایران وجود دارد هر شرکتی که در ایران به ثبت برسد و محل فعالیت اصلی انها در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود چنانچه  غیر از شرایط فوق را داشته باشد شرکت ایرانی محسوب نمی شود فقط می تواند در ایران دارای شعبه  و نماینده گی باشد .
ایا شرکت ها می توانند تابعیت خود را تغییر بدهند ؟
زمانیکه تمام اعضا تصمیم بگیرند که تابعیت شرکت را تغییر دهند البته به شرط ان که مرکز اصلی شرکت را به کشوری که می خواهند جز تبعه ی ان باشد منتقل کنند.پس تابعیت شرکت قابل تغییر است .
اما این تغییر تابعیت با رای اکثریت اعضا برای همه ی شرکت ها قابل انجام نمی باشد به طوریکه شرکتها ی سهامی و مسئولیت محدود نمی توانند با رای اکثریت تابعیت شرکت را تغییر دهند .
در مورد تغییر اقامتگاه قوانین متفاوت است و نیاز به موافقت کلیه ی اعضا ندارد .با تغییر اقامتگاه شرکت نیازی نیست که تابعیت ان نیز تغییر کند .
به چه علت تعیین تابعیت شرکت ضروری می باشد ؟
1-با تعیین تابعیت شرکت میتوان فهمید که ان شرکت در به ثبت رسیدن،انجام فعالیت ها ویا انحلال از قوانین ان کشور تابعیت کرده است یا نه.
2-در بعضی مواقع کشورها برای افرادی که تابعیت ان کشور رادارند امتیازاتی قائل می شود.
3-دولتها زمانی موظف می شوند از یک شرکت حمایت دیپلماتیک کنند که ان شرکت جز تابعه ی ان کشور باشد .
4-باید مشخص شوند که شرکت ها ایرانی هستند یا خارجی زیرا طبق کنوانسیون برخی شرکتهای خارجی از پرداخت مالیت معاف هستند .
5-چنان چه شرکتها بخواهند در کشوری غیر از کشور خود به فعالیت بپردازند برای  انجام ان نیاز به گرفتن مجوز دارند در صورتیکه اگر تبعه ی ان کشور باشند شاید برای انجام همان فعالیت نیاز به گرفتن مجوز نداشته باشند
6-چنان چه شرکت خارجی باشد برای انتقال ارز شرایط اسانتری برای انها وجود دارد .
موسسه ی ثبتیکال در زمینه ی ثبت شرکت به شما کمک میکند تا شرکت خود را در هر زمینه ای که می خواهید فعالیت داشته باشید به ثبت برسانید .از امتیازات مهم این موسسه این است که شما کل مبالغ را پس از پایان کار پرداخت می کنید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است