تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی | ثبتیکال

تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی

تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی
امتیاز این پست

اتحادیه تعاونی اتحادیه ای است که برای تامین تمام یا قسمتی از مقاصدی که قانون برای آن تعیین می کند با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و در قلمرو جغرافیایی آن قرار دارند تشکیل می شود.
اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند ، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود. اتحادیه باید حداقل هفت عضو داشته باشد. شرکت های تعاونی و اتحادیه ی استانی می توانند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بدین ترتیب انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : اتحادیه تعاونی شهرستان ، اتحادیه تعاونی استان و اتحادیه تعاونی مرکزی
سرمایه اتحادیه تعاونی را تعاونی های عضو تامین می کنند. هر تعاونی به تناسب تعداد اعضایش و میزان استفاده آن از خدمات اتحادیه مبلغی از سرمایه اتحادیه را می پردازد. سرمایه اتحادیه با افزایش سهم تعاونی های عضو و دریافت حق عضویت از آنان و سایر دریافت ها افزایش می یابد. هر گونه تصمیم درباره سرمایه ، افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم حاضران در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتحادیه اتخاذ خواهد شد.
عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند ، از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.  عضویت در اتحادیه برای تعاونی های واجد شرایط ذیل آزاد است :
1. داشتن موضوع فعالیت متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه ؛
2. عدم ممنوعیت قانونی ؛
3. عضویت نداشتن هم زمان در اتحادیه مشابه ؛
4. خرید سهام اتحادیه به تعدادی که در اساسنامه اتحادیه تعیین شده است.
درباره شرط سوم باید گفت هر شرکت تعاونی می تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی یا استانی یا مرکزی باشد ، ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد است ، بلامانع است .
ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در تشکیل و ثبت اتحادیه چنین آورده است :
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک ذیل را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند :
1. صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیدت مدیره منتخب و بازرسان
2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
3. درخواست کتبی ثبت
4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
6. مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تنظیم صورتجلسه امضاء توسط موسسین و برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور اعضاء ، صورتجلسه انتخاب اولین مدیران ( هیئت مدیره انتخاب شده ) و بازرسان که حاوی قبولی مدیران و بازرسان است. ایشان مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند و اداره ثبت موظف است پس از دریافت مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی ها نمایند.
در صورت نیاز به مشاوره راهبردی و دقیق در زمینه ثبت تعاونی ها با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت ایده
{ موسسه ای برای ثبت سریع و آسان }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است