تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی | ثبتیکال

تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی

تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی
امتیاز این پست

بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

  • الزامات قانونی

1. دراسم شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
2. مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.
3. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود.
4. در شرکت مختلط سهامی الزاماَ باید دو نوع شریک وجود داشته باشد. شریک عادی و شریک ضامن.
5. ورشکستگی هیچ یک از شرکا ، حتی شریک ضامن باعث ورشکستگی شرکت نخواهد شد. ( به جز مواد مندرج در ماده 138 مبنی بر درخواست انحلال توسعه مدیر تصفیه ).

  • تشکیل شرکت

بر اساس ماده 176 قانون تجارت مفاد مواد 28 ، 29 ، 38 ، 39 ، 41 و 50 همین قانون که خلاصه اهم به شرح ذیل است :
1. نهیه و تنظیم اساسنامه یا شرکتنامه در خصوص امور جاری و اساسی شرکت.
2. پرداخت یک سوم سرمایه نقدی و تعهد پرداخت دوسوم مبلغ سرمایه.
3. تقویم ، ارزیابی و تسلیم فهرست سرمایه غیرنقدی.
4. تعیین حداقل قیمت سهام با توجه به میزان سرمایه شرکت.
5. دریافت سرمایه شرکا و صدور رسید دریافت وجه از طرف شرکت.
6. تهیه و تنظیم اسامی و مشخصات سهامداران اعم از شرکای عادی ( سهامی ) و شریک یا شرکای ضامن و میزان سهام و سهم الشرکه آن ها.
7. تحویل اسناد به مرجع ثبت شرکت ها جهت انجام تشریفات اداری

  • انحلال شرکت مختلط سهامی

بنا به تجویز ماده 181 شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1. انجام ماموریت شرکت یا ناممکن شدن ماموریت آن
2. انقضای ماموریت شرکت طبق اساسنامه
3. ورشکستگی شرکت
4. تصویب مجمع عمومی با اکثریت آراء مشروط به تجویز اساسنامه
5. تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن
6. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن بنا به تجویز اساسنامه .
7. چنانچه تصمیم مجمع عمومی موجب رضایت شرکا واقع نشود و اساسنامه نیز موضوع را پیش بینی نکرده باشد. صدور حکم دادگاه در صورت وجود دلایل موجه.
8. درخواست انحلال یکی از شرکا از دادگاه و ارائه دلیل موجه و صدور حکم دادگاه

  • مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در مرکز تخصصی ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است