تعیین زمان بندی تسلیم سرمایه ثبت شرکت | ثبتیکال

تعیین زمان بندی تسلیم سرمایه ثبت شرکت

تعیین زمان بندی تسلیم سرمایه ثبت شرکت
امتیاز این پست

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
به بیانی دیگر، شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
با توجه به اینکه تسلیم سرمایه از جمله شرایط تشکیل شرکت تجاری است، موضوعی که  ممکن است مورد بحث قرار گیرد اینست که تعیین زمان بندی تسلیم سرمایه ثبت شرکت به چه صورت است ؟
در ذیل به پاسخ این سوال می پردازیم. ناگفته نماند، خوانندگان عزیز در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی در این رابطه، می توانند از طریق تماس با کارشناسان ثبتیکال، از خدمات مشاوره رایگان این موسسه بهره مند گردند.
در بعضی موارد، تمامی سرمایه برآوردی، برای تحقق موضوع فعالیت شرکت در لحظه ایجاد شرکت تجاری مورد نیاز نیست . در این صورت ممکن است شرکا ترجیح دهند که نسبت معینی از آورده را همزمان با انعقاد شرکت تجاری تادیه نمایند و زمان بندی تادیه مانده آورده تعهد شده را نیز در قرارداد تعیین نمایند. مثلاَ اگر پنج شریک قصد ایجاد کارخانه ای برای تولید مواد غذایی دارند و بدین منظور سرمایه مورد نیاز پانصد میلیون تومان برآورده شده است ، نیمی از آن را به هنگام ایجاد شرکت تادیه نمایند و تعهد نمایند که مانده را طی سه قسط متوالی سالانه بپردازند. در این صورت شرکتی با سرمایه پانصد میلیون تومان تشکیل می گردد که دویست و پنجاه میلیون تومان از آن واقعاَ وجود دارد و دویست و پنجاه میلیون تومان باقیمانده طلبی است که شرکت از شرکا دارد.
این ترتیب و ترتیبات مشابه از منظر شرکا که در جستجوی حداکثر سود با پرداخت حداقل سرمایه هستند کاملاَ منطقی و خالی از غرر است. هر چند که نگرانی از تضییع حقوق اشخاص ثالث ممکن است قانونگذاران را به احتیاط وا دارد.

  • مطالعه قانون

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای ایجاد شرکت سهامی عام و خاص تادیه حداقل 35% از تمامی سرمایه تعهد شده را کافی دانسته است اما با وضع مقرراتی سخت امنیت اشخاص ثالث را فراهم نموده و ضمناَ به ضرورت تعیین زمان بندی تادیه مانده سرمایه تعهد شده نیز تصریح نموده است. مواد متعددی دلالت بر این امر دارند از جمله ماده 33 مقرر می دارد :
” مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود … ”
در سایر انواع شرکت تادیه صد در صد آورده به هنگام تشکیل شرکت الزامی است و در نتیجه توافق بر سر زمان بندی منتفی است.

  • حداقل مجموع آورده ها

فلسفه مداخله مقنن در تعیین حداقل سرمایه :
با پذیرش اصل آزادی اراده دلیلی بر مداخله قانونگذاران در تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد شرکت ملاحظه نمی گردد مگر اینکه حفظ حقوق اشخاص ثالث چنین مداخله ای را توجیه نماید.

  • مطالعه قانون

ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
” در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد … ”
در سایر شرکت ها مقنن حداقلی را تعیین ننموده است.
نکته : در شرکت سهامی عام ، تامین سرمایه غیرنقدی فقط مختص موسسین است و پذیره نویسان نمی توانند آورده غیرنقدی داشته باشند. آورده پذیره نویسان لزوناَ باید نقدی ( پولی ) باشد، گرچه لازم نیست که ایشان تمام این آورده را به صورت ( یکجا ) تادیه نمایند و ممکن است نسبت به بخشی از آن تنها تعهد به پرداخت نمایند.
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل 35 درصد بخشی را که خود تعهد کرده اند، به صورت نقد در یک حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس بسپارند و اگر قسمتی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است ، تودیع نمایند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
استفاده از وجوهی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست . ( ماده 22 ل. ا. ق. ت )
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی ثبتیکال
{ انتخاب کسانی که به هزینه و زمان خود اهمیت می دهند }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است