تعیین موضوع در ثبت شرکت های تجاری | ثبتیکال

تعیین موضوع در ثبت شرکت های تجاری

تعیین موضوع در ثبت شرکت های تجاری
امتیاز این پست

شرکت تجاری عبارت از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
همان طور که آمد، موضوع شرکت از عوامل تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای انجام آن امر یا آن امور تاسیس شده است. موضوع شرکت باید امری انتفاعی باشد اعم از تجاری یا غیرتجاری. ولی نمی تواند مخالف قانون یا مغایر با نظم عمومی یا مبهم و غیرمعین باشد. مثلاَ شرکتی که قصد دارد برای اداره قمارخانه ها تشکیل شود، موضوع آن نامشروع است و اجازه تاسیس دریافت نمی دارد. ( نامشروع بودن موضوع و جهت شرکت ، از موارد بطلان شرکت است)
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد؛ ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چوم جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود.

  • تعیین موضوع در شرکت های تجاری

همان طور که گفتیم، در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد. البته در قانون تجارت ماده ای که لزوم تعیین موضوع شرکت را پیش بینی کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط درباره شرکت های سهامی در ماده 8 ل. ا. ق. ت به لزوم تعیین موضوع شرکت سهامی اشاره شده است. اما بنا بر بند 8 ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، موضوع شرکت باید مشخص گردد.
سوال : آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری مذکور در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیر از اعمال مذکور در ماده فوق مشغول گردد ؟
قانون تجارت در مواد متعددی اشاره دارد که شرکت تجاری باید برای موضوعات تجاری تشکیل گردد و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی به یک استثناء برمی خوریم. چرا که بنا بر ماده 2 ل. ا. ق. ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری قلمداد کنیم ، هرچند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد.

  • انواع شرکت های تجاری از جهت موضوع فعالیت

الف ) شرکت های شکلاَ تجاری
شرکت هایی هستند که صرف نظر از نوع فعالیت آن ها به صرف این که در قالب معین شده در قانون تجارت تشکیل شوند تجاری تلقی می شوند حال چه موضوع آن ها تجاری باشد چه نباشد مانند شرکت سهامی که شکلاَ تجاری محسوب می شوند. اگر چه دارای فعالیت تجاری نباشند.
ب) شرکت های موضوعاَ تجاری
شرکت هایی هستند که برای تجاری تلقی شدن نیاز به انجام امور تجاری دارند یعنی موضوع شرکت باید تجاری باشد یا تجاری محسوب گردد والا تجاری نمی باشد. برای مثال شرکت های تعاونی مسکن که با فرض غیرتجاری بودن تشکیل می شوند تا نیاز اعضاء را در دارا شدن مسکن رفع نمایند ممکن است با ساخت و ساز بسیار و مازاد بر نیاز اعضاء واحدهای مسکونی را به غیر اعضاء در معرض فروش بگذارند که این اقدام معامله تجاری محسوب می گردد زیرا با خرید زمین و ایجاد تغییرات و دخل و تصرف در آن مصداق قانون تجارت می باشد چرا که از ماموریت اصلی خود که رفع نیاز مسکن اعضاء می باشد خارج گردیده است.

  • شرایط و قواعد خاص در برخی فعالیت های تجاری

درباره برخی موضوعات فعالیت تجاری به لحاظ مصالح اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و غیره، رعایت شرایط و قواعد خاصی تعیین شده است. مانند این که برای تصدی به حمل و نقل ، دلالی، حق العمل کاری، تاسیس و به کار انداختن کارخانه ، تصدی به نمایشگاه های عمومی مانند سینما و تئاتر که به موجب ماده 2 قانون تجارت ، از معاملات تجاری می باشند، مقررات خاصی تعیین گردیده است که باید در هر مورد، ملحوظ و مراعات شود.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است