تغییر حق امضا شرکت | ثبتیکال

تغییر حق امضا شرکت

تغییر حق امضا شرکت
امتیاز این پست

افرادی که در شرکت مجاز هستند قراردادها ،سفته ها،چک هاو…را امضا کنند توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند که این افراد یک یا چند نفر می باشند .
حق امضا دارای دو قسمت می باشد :

1-سفته ،چک،قرار داد هاو..
2-اوراق و مدارک عادی و اداری
هیئت مدیره می تواند حق امضا اسناد و اوراق عادی و اداری را از حق امضا اوراقی که دارای تعهد می باشند جدا کرده و هر یک را به شخص جداگانه ای بسپارد همچنین اعضای هیئت مدیره می توانند این حق امضا را فقط به یک نفر بسپارند .
افرادی که دارای حق امضا هستند را می توان از سهامداران،نماینده ی اشخاص حقوقی انتخاب کرد.
مدیر عامل که توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند نیز دارای حق امضا  می باشند و اوراقی مانند نامه های شرکت و اوراق عادی توسط انها به امضا می رسد همچنین مدیر عامل امضا اوراقی مانند چک ها ،اسناد و…که با امضای انها متعهد می شوند را بر عهده دارد .
چنان چه شرکت بخواهد مسئولیت حق امضا را تغییر دهد و به شخص دیگری واگذار کند صورت جلسه ای تنظیم می کند و ان را به مجمع عمومی عادی و هیات مدیره ی شرکت ارائه می دهد تا در صورت موافقت به شخص دیگری داده شود .

مدارک مورد نیاز برای حق تغییر امضا :
1-کلیه اعضا باید از مدارک شناسایی خود کپی تهیه کرده و ارئه دهند
2-کپی اگهی تاسیس
3-کپی روزنامه ی رسمی
4-چنان چه در شرکت تغییراتی ایجاد شده باید از انها کپی تهیه شود

ثبت تغییرات حق امضا شامل چه مراحلی می باشد :
1-ابتدا باید در مجمع عمومی عادی و یا هیئت مدیره شرکت صورت جلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا شرکت تنظیم شود
2-باید به سامانه ی ثبت شرکت مراجعه کنند و در خواست خود را مبنی بر تغییر حق امضا شرکت بیان کنند
3-کامل کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه
4-وارد کردن بارکد در سیستم
5-گرفتن تاییدیه
6-دادن اگهی به روزنامه ی رسمی و پرداخت هزینه مربوط به تغییرات حق امضا
موسسه ثبتیکال سابقه ی طولانی در زمینه ی ثبت شرکت دارد .این موسسه که کلیه ی مبالغ را پس از پایان کار دریافت می کند .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است