تفاوت ثبت شرکت نسبی و تضامنی | ثبتیکال

تفاوت ثبت شرکت نسبی و تضامنی

تفاوت ثبت شرکت نسبی و تضامنی
امتیاز این پست

شرکت تضامنی و ویژگی های آن
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود “.
ویژگی های اصلی شرکت تضامنی عبارت است از :
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است. بنابراین برای شرکاء قالب مطمئنی نیست. اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ، از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکاء مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آراء شرکاء صورت می پذیرد. از این رو قالب برای تعداد اندکی از شرکاء هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکاء امکان پذیر است.
مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی به قرار ذیل است :
1- شرکتنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
2- تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
6- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
8-  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • شرکت نسبی و ویژگی های آن

” شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .”
شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست زیرا با اندک مبالغه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. ویژگی های اصلی شرکت نسبی این ها است :
1- مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ، محدود به آورده آنان به شرکت نیست بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابر طلبکاران مسئول هستند. بنابراین چنانچه مثلاَ شرکتی نسبی با دو سهم مساوی یک میلیون ریالی تشکیل شده و در نتیجه معاملات شرکت دو میلیون ریال طلب ایجاد شود، علاوه بر اینکه طلبکار، تمام سرمایه شرکت را می ستاند حق دارد به هر یک از دو شریک نیز جهت مطالبه پانصد هزار ریال مراجعه نماید. در شرکت مدنی نیز دقیقاَ همین قاعده حاکم است جز آنکه مرحله رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکا با توجه به عدم وجود شخصیت حقوقی منتفی است.
بنابراین شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه به عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می کند.
2- ساز و کار اداره شرکت نسبی، ساده است بنابراین برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب به نظر نمی رسد مگر اینکه شرکا ساز و کار مناسب را در چارچوب قرارداد شرکت و البته با رعایت قواعد آمره ایجاد نمایند.
3- برای ایجاد شرکت نسبی، حداقل سرمایه تعیین نشده است. این ویژگی نیز امکان گرد آمدن تعداد محدودی شریک با سرمایه اندک را فراهم می کند.
4- در تصمیم گیری شرکت نسبی، گرایش به رای اکثریت در مقایسه با دیگر انواع شرکت کمتر است. بنابراین قالب شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی و تفاهم دارند، مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی دشوار است . بنابراین اشخاصی که مایلند به هنگام نیاز، آورده خویش به شرکت را فوراَ از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر، به وجه نقد تبدیل کنند منطقاَ رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
6- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
7-  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
8-  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • مقایسه شرکت تضامنی با شرکت نسبی

شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته و اغلب احکام راجع به آن ها یکسان است. تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آن ها حدس زد. در شرکت نسبی هر شریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران حدس زد. در شرکت نسبی هر شریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است اما در شرکت تضامنی هر شریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است. بنابراین قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد. متقابلاَ رغبت به سرمایه گذاری در این شرکت اندک است زیرا اگر چه وجود شخصیت حقوقی، دارایی شخصی شرکا را از آورده آن ها به شرکت جدا می کند اما نهایتاَ هر شریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.
به هرحال در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد، قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است