تفاوت ثبت شرکت و موسسه | ثبتیکال

تفاوت ثبت شرکت و موسسه

تفاوت ثبت شرکت و موسسه
امتیاز این پست

علاوه بر افراد در جامعه ، اشخاص دیگری یافت می شوند که به فعالیت می پردازند مانند گروه ها ، جمعیت ها ، موسسات ، سازمان ها و … به این نوع اشخاص اشخاص حقوقی می گویند ، اینها وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می باشند : شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می شوند، زندگی می کنند و روزی حیاتشان خاتمه می یابد، ایجادشان تشکیل و ثبت آن ها، زندگیشان فعالیت آن ها و مرگشان زمان انحلال آن ها می باشد.
اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می شوند :
الف ) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
ویژگی مهم این اشخاص آن است که ذاتاَ از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند. این اشخاص را بدین علت که مرتبط به دولت و حکومت هستند و هدف آن ها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است شخصیت حقوقی حقوق عمومی گویند.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص از نظر اهداف موضوع به دو دسته تقسیم می شوند :
1- سازمان ها و موسسات غیرتجاری
این اشخاص دارای اهداف و مقاصد غیرتجاری می باشند . ماده 584 قانون تجارت این ها را اینگونه  تعریف کرده که کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسس و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. با توجه به این ماده ملاک تشخیص این اشخاص از شرکت های تجاری را نباید قصد انتفاع بدانیم بلکه این موضوعات فعالیت این اشخاص می باشد که آن ها را از شرکت های تجاری متمایز می سازد.
در نتیجه کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشد.
تجارت در قالب موسسه غیر تجاری ، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد.
موسسات غیر تجاری دو نوع می باشند که عبارت است از :
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
موسسات غیرتجاری و تشکیلات از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین نموده است شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن اختیار کنند.
2- شرکت های تجاری
در هیچ یک از قوانین ما تعریفی از شرکت تجاری بیان نشده بلکه صرفاَ به ذکر انواع آن ها بسنده شده است. به همین علت حقوقدانان ، تعاریفی از شرکت های تجاری به دست دادند از جمله :
– عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان بگذارند.
– عبارتست از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل می شود.
علاوه بر تفاوت در اهداف و موضوع فعالیت ، از جمله سایر تفاوت های میان شرکت و موسسات غیرتجاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد.
مرکز تخصصی ثبتیکال
” ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت موسسات غیرتجاری”


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است