تقسیم بندی شرکت های تجاری | ثبتیکال

تقسیم بندی شرکت های تجاری

تقسیم بندی شرکت های تجاری
امتیاز این پست

1-شرکت سرمایه ای :

تنها چیزی که در شرکت سرمایه مهم است میزان سرمایه یا اورده ی افراد است و اعتبار سرمایه گذار دارای اهمیت نیست .
در اینگونه شرکتها افرادبا توجه به مقدار سرمایهای که در شرکت دارند نسبت به شرکت مسئول هستند .شرکتهای سهامی عام و خاص و مختلط سهامی جز شرکت های سرمایه ای هستند .
شرکت های اشخاص:
در این گونه شرکتها میزان سرمایه در اعتبار تاثیر ندارد بلکه اعتبار سهام دار در این شرکتها از اهمیت بیشتری برخوردار است و این شخصیت شرکا است که به شرکت اعتبار می دهد .
در این نوع شرکتها شرکا در مقابل افراد ثالث باید جوابگو باشند به طوریکه افراد ثالث برای مطالبه ی طلب خود می توانند به شرکا مراجعه کنند .شرکتها ی نسبی ، مختلط غیر سهامی و تضامنی جزاین شرکت ها هستند .
تفاوت های که بین شرکت های اشخاص و سرمایه وجود دارد به شرح زیر است :
1- در شرکتها ی سرمایه میزان سرمایه دارای اهمیت است واعتبار شرکا مهم نیست در صورتیکه در شرکتهای اشخاص اعتبار شرکا از میزان سرمایه مهمتر است .
2- در شرکتهای سرمایه برای انتقال سرمایه نیاز به گذراندن پروسه ی پیچیده و طولانی نیست در صورتیکه در شرکتهای اشخاص دارای محدودیت هایی می باشد به طور مثال اگر در شرکتی از نوع سهامی بخواهند سهام خود را انتقال دهند باید مرحل انتقال در دفتر ثبت شرکت ثبت شود.
3-در شرکتهای سرمایه مانند شرکت سهامی عام شرکا در مورد اداره ی شرکت اطلاعات چندانی ندارند و در امور اداره ی شرکت دخالت نمی کنند اما در شرکتهای اشخاص شرکا در اداره کردن شرکت دخالت دارند .
4-در شرکتها از نوع سرمایه چنان چه شرکت از نظر مالی دچار بدهی شود و کم بیاورد نمی تواند برای پرداخت ان از اموال شرکا استفاده کنند و هر یک از شرکا با توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول بدهی های شرکت هستند در صورتیکه در شرکتهایی از نوع اشخاص زمانی که شرکت دچار ورشکستگی شود شرکا نسبت به کل بدهی شرکت مسئول هستند و به سرمایه ی اورده ی انها بستگی ندارد .

موسسه ثبتیکال با سابقه ی طولانی در زمینه ی ثبت شرکتها به شما کمک می کند تا در کوتاهترین زمان ممکب شرکت خود را به ثبت برسانید .یکی از امتیازات مهم این موسسه نسبت به سایر موسسات در این است که شما کل هزینه را در انتهای کار پرداخت می کنید .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است