ثبت شرکت بازرگانی | ثبتیکال

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی
5 (100%) 1 vote

بازرگانی یا تجارت به داد و ستد کالا یا خدمت داری ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می شود.به بیانی دیگر، تجارت عبارت است از هرگونه مراوده اقتصادی که میان افراد در زمینه فروش کالا انجام می شود . شرکت های بازرگانی در زمینه بازرگانی فعالیت می نمایند. توزیع ،خرید وفروش ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مربوط به امور بازرگانی اخذ واعطای نمایندگی، شرکت درکلیه نمایشگاه ها وسمینارها وهمایش های داخلی وخارجی، ازجمله موضوعات بازرگانی می باشند.
• ثبت شرکت بازرگانی:
ثبت شرکت در قالب های ثبتی مختلف صورت می پذیرد . این قالب ها عبارتند از 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی تجارت کنند یکی از انواع شرکت های تجاری را جهت شروع فعالیت خود انتخاب می کنند.به صورت معمول از میان شرکت های هفتگانه ی فوق، اکثر مردم شرکت بامسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص ثبت می نمایند. لذا، در ادامه به شرایط ومدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی در دو قالب ذکر شده می پردازیم:
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکابدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است ،درنام شرکت بایدعبارت (مسئولیت محدودقید) شود.
• درذیل به چند مورداز وجوه افتراق (تفاوت)واشتراک میا ن شرکت های سهامی خاص ومسئولیت محدود می پردازیم:
1.نتخاب بازرس اصلی وعلی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت مسئولیت محدود اختیاری است.
2.مدت مدیریت درشرکت سهامی خاص حداکثر دوسال که قابل تمدید است ،ولی در شرکت با مسئولیت محدود مدیرشرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند.
3.انتخاب روزنامه کثیرالانتشاردرشرکت های سهامی خاص ودرج آگهی دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی ودرشرکت بامسئولیت محدود اختیاری می باشد.
4.در شرکت سهامی خاص وبامسئولیت محدود ،شرکت درافزایش سرمایه اختیاری است
5.حداقل سرمایه برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود وسهامی خاص یک میلیون ریال است.
• شرایط ومدارک ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص :
شرایط لازم :
– حداقل سه نفر عضو +2نفربازرس (به موجب ماده 147 قانون تجارت بازرسین نباید از اعضا بوده ویا باآنها نسبت فامیلی داشته باشند.)
– حداقل 35درصد سرمایه نقداپرداخت شود.
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل دیپلم وحداقل سن مدیرعامل شرکت 23سال می باشد.
• مدارک لازم را تهیه کنید:
– کپی کارت ملی وشناسنامه
– اصل گواهی عدم سوپیشینه کیفری ازمراکز پلیس + 10
– امضای اقرارنامه
– اخذ مجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع
– تنظیم وکالتنامه چنانچه امور ثبت شرکت شرکت توسط وکیل انجام شود.
• شرایط ومدارک ثبت شرکت بازرگانی بامسئولیت محدود
شرایط لازم را مهیا نمایید:
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– وجود حداقل دونفرعضو
– تعهدباپرداخت کل سرمایه
– حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل دیپلم وحداقل سن مدیرعامل شرکت 23سال مییاشد
• مدارک لازم راتهیه فرماید:
– اصل گواهی عدم سوپیشینه کیفری ازمراکزپلیس+10
– اقرارنامه امضا شده
– کپی مدارک شناسایی(کارت ملی وشناسنامه)
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
شایان ذکراست که مبادرت به امر صادرات وواردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که پس از ثبت شرکت نسبت به اخذ آن باید اقدام نمود.
کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن وکشاورزی ایران صادروبه تایید وزارت صنعت،معدن وتجارت می رسد.
– واردات از مناطق آزاد تجاری شامل: بندر چابهار، جزیره قشم، جزیره کیش، ارس، اروند رود، بندرانزلی
– واقدام برای حق العمل کاری درگمرک
– ثبت سفارشات وترخیص کالا، ازجمله مزایای کارت بازرگانی می باشد.
مرکز تخصصی ثبتیکال
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است