ثبت شرکت در تاجیکستان | ثبتیکال

ثبت شرکت در تاجیکستان

ثبت شرکت در تاجیکستان
امتیاز این پست

کشور تاجیکستا ن از سوی شمال به کشورهای قیزستان و ازبکستان و از جنوب به افغانستان و  از شرق به چین محدود می شود. زبان ملی جمهوری تاجیکستان ، فارسی تاجیکی است که از گروه زبانهای جنوب خاوری ایران بشمار می رود،   پایتخت ان شهر دوشنبه نام دارد و اقتصاد تاجیکستان به د لیل توانایی های جغرافیایی  و طبیعی خود یکی از مناطق مهم اقتصادی در اسیا مرکزی محسوب می شود و از جا یگاه ویژه ای برخوردار است .

در مجموع تاجیکستان کشوری است با ثبات سیا سی و اقتصادی کافی که می تواند جهت بدست اوردن بازار اقتصادی اسیای میانه و یا شکستن تحریم ها مفید واقع باشد.
همچنین همانگونه که اشاره شد زبان رسمی این کشور فارسی می باشد و از این باب دارای فرهنگی نزدیک به کشور عزیزمان می باشد همچنین دین اکثر مردم این کشور اسلام می باشد بنابراین زندگی و سرمایه گذاری در این کشور برای هموطنان ما بسیار مطلوب می باشد.
چگونگی ثبت شرکت در تاجیکستا ن
به شرایط و مراحل سرمایه گذاری در تاجیکستان در قانون سر مایه گذاری  اقتصادی و اجتماعی خارجی این کشور اشاره گردیده است:
تعریف سرمایه گذاری خارجی عبارت است از کسب و کار و انواع دیگر فعالیت های در امد زا یا سود اور ، این سرمایه گذاری ها عبارتند از:
الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
ب) اموال منقول ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره)
ج) اموال غیر منقول
ه) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع ، تخصص و غیره
ن) حق استفاده از زمین ، دیگر منابع  طبیعی  و حقوق اموال غیر منقول دیگر  
 همچنین در ماده 2 قانون این کشور اشاره شده است : فعاليتهاي سرمايه گذاري به معناي همه اقدامات عملياتي شهروندان، شخصيت هاي حقوقي و دولتها جهت كسب در آمد مي باشد
شرایط سرمایه گذاری در کشور تاجیکستان برای اکثر افراد حقیقی و حقوقی مساعد می باشد ، به عبارتی این افراد می توانند در کشور تاجیکستان سرمایه گذاری نمایند:
الف) شخصيتهاي حقوقي خارجي
ب) اتباع خارجي،‌ افراد بدون تابعيت، و شهروندان جمهوري تاجيكستان مقيم دائمي در خارج
پ) شركتهاي خارجي كه فاقد حقوق شخصيت حقوقي هستند
ت)دولتهاي خارجي
ث) سازمانهاي بين المللي .
همچنین در ماده 4 قانون این کشور اشاره شده است که سرمايه گذاران خارجي از این روش ها  مي توانند در کشور سرمایه گذاری نمایند:
الف) باكسب سهام بنگاههاي اقتصادي و سازمانها بطور مشترك با شخصيتهاي حقوقي و شهروندان جمهوري تاجيكستان
ب) با ايجاد بنگاههاي اقتصادي بطور كامل با سرمايه گذري خارجي
پ) با كسب مالكيت از طريق (خريد سهام و اوراق بهادر )
ت) با كسب حق بهره برداري مستقل از زمين و منابع طبيعي وهمچنين حق مالكيت آنها يا مشتركا با مشاركت شخصيتهاي حقيقي وحقوقي جمهوري تاجيكستان  
ث) با امضا قرارداد با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جمهوري تاجيكستان به منظور مشاركت در شكلهاي ديگر سرمايه گذ اری   
 در انتها توجه داشته باشید فعالیت های سر مایه گذاری در تاجیکستان و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی ، مشروط بر اینکه  طبق  قوانین جمهوری تاجیکستان  باشد می توانند هر گونه فعالیت اقتصادی را انجام دهند .
از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و انجام امور ثبتی ما در کنار شما خواهیم بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است