ثبت شرکت در تهران | ثبتیکال

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران
5 (100%) 1 vote

شرایط لازم برای ثبت شرکت چیست ؟ سرمایه اولیه مورد نیاز برای ثبت شرکت چقدر است ؟ چگونه می توانیم در تهران شرکت ثبت کنیم ؟
در این نوشتار سعی شده است به این سوالات به طور کامل پاسخ داده شود.

  • انواع شرکت های قابل ثبت

قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
برای آنکه شرکت تجاری شناخته شود لازم است اولاَ شرکت تعریف شود و ثانیاَ خصایص آن بیان گردد.در ذیل به این مهم می پردازیم.
–  شرکت سهامی عام :
یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. شرکت های سهامی خود به دو نوع تقسیم می شوند : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.
– شرکت سهامی خاص :
«شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند». سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.
حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر که به سن قانونی ( 18 سال تمام ) رسیده باشند.
در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
– شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
– شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است. . از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، استقبال فراوانی از این نوع شرکت شده است. علت موفقیت آن هم اینست که اولاَ تشکیل شرکت متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ، از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاَ مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانک ها ، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکت های با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر ، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.
– شرکت نسبی :
شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)
– شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.
– شرکت مختلط سهامی :
شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)
– شرکت تعاونی :
شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.
این شرکت ها به سه نوع تولیدی ، توزیعی و تولیدی توزیعی تقسیم می شوند. حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد و نیز یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. برای ثبت تعاونی لازم است ابتدا مجوز یا موافقت اصولی از اداره تعاون حوزه مربوطه اخذ گردد و سپس مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها انجام گیرد.

  • مراحل ثبت شرکت در تهران

اقدام اول برای درخواست ثبت شرکت، ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  http://irsherkat.ssaa.ir  می باشد. مراحل اینترنتی ثبت به شرح ذیل است :
– تکمیل اطلاعات متقاضی ( نام ، نام خانوادگی ، تابعیت ، شماره تلفن و … )
– درج نام و اطلاعات شخص حقوقی ، وارد نمودن پنج نام به ترتیب اولویت و اخذ شماره پیگیری
– تعیین موضوع و مدت شرکت ( چنانچه موضوع مجوزی باشد می بایست شماره مجوز قید گردد)
– اطلاعات مرکز اصلی ( کدپستی، شماره تلفن و … )
–  انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..) و  تعیین ارزش ریالی هر سهم.
–  درج اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص
–  وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت.
– اطلاعات شعب شرکت و تعیین سمت ( در صورت وجود شعبه )
–  درج اطلاعات سال مالی شرکت
–  تعیین اطلاعات روزنامه شرکت
–  وارد نمودن متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه
– انتخاب گزینه تایید نهایی
بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد داشت.
پس از پذیرش نهایی و تکمیل ثبت نام حدود 48 ساعت بعد در صورت عدم نقص در اطلاعات وارد شده تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد که می بایست اوراق چاپی را از سامانه اداره ثبت شرکت ها پرینت گرفته و به امضاء تمامی اعضاء شرکت برسد. سپس برگه تأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی را به انضمام دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده ،  کپی مدارک شناسایی افراد و گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به  آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پیگیری وضعیت از طریق سامانه، ممکن است 3 نوع وضعیت اتفاق بیفتد:
1- رد پرونده
در این وضعیت درخواست ثبت تاسیس قابلیت ثبت نداشته و می بایست نسبت به پذیرش مجدد درخواست در سامانه و اخذ کد پیگیری جدید و طی مراحل ذکر شده مجددا اقدام نمود، این حالت درصورتی رخ می دهد که مدارک ارسال شده به اداره دارای ایرادی باشند که قابل رفع نقص نباشد که این ایرادات میتوانند بسیار جزئی اما مهم باشند.
2- نقص پرونده
در این وضعیت پرونده ثبت تاسیس دارای نقص بوده و با توجه به ایرادات ذکر شده در ابلاغیه رفع نقص می بایست نسبت به رفع آنها اقدام و مستندات مربوط به رفع نقص را با پاکت و پوشه مخصوص رفع نقص تاسیس به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود.
3- صدور آگهی
در این حالت اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت، مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
نکته : متقاضیان عزیز می بایست به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی ثبت شرکت ها ( قسمت پیگیری درخواست) ، تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوند. لذا تنها جهت آگهی شدن ثبت شرکت یا تغییرات شرکت می بایست به این اداره مراجعه کرد . اداره ثبت شرکت ها در تهران واقع در بلوار میرداماد است.
اخذ پلمپ دفاتر، تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی از جمله اقداماتی است که می بایست پس از ثبت شرکت انجام گیرد.
موسسه حقوقی ثبتیکال، با کادری متخصص و مجرب در زمینه ی ثبت شرکت خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

  • خدمات مرکز تخصصی ثبتیکال در جهت بهبود روند ثبت شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

– مشاوره دقیق و کاربردی حقوقی در انتخاب درست موضوع شرکت ، قالب شرکت ، نام شرکت ، تعیین سرمایه شرکت ، تقسیم سرمایه شرکت و …
– تنظیم کلیه مدارک ثبتی شرکت
– شفاف سازی کامل هزینه ها
– ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن در جهت رضایتمندی کامل مشتریان عزیز
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است