ثبت شرکت مادر ( هلدینگ ) | ثبتیکال

ثبت شرکت مادر ( هلدینگ )

ثبت شرکت مادر ( هلدینگ )
امتیاز این پست

شرکت مادر ( هلدینگ ) ، شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع ، آن قدر حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیات مدیره را انتخاب می کند و یا در انتخاب اعضاء هیات مدیره تاثیرگذار است. در واقع شرکت مادر شرکتی است که دارای سهام ممتاز چندین شرکت است و آن ها را کنترل می نماید.
به طور کلی، چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد :
– هلدینگ های محصولی ( یعنی همه شرکت های آن یک نوع محصول تولید می کند).
– هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند.
– هلدینگ های زنجیره تامین ( یعنی همه شرکت های آن برای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند ).
– هلدینگ مختلط ( یعنی از شرکت هایی با فعالیت های مختلف ایجاد شده است )

  • آنچه باید در مورد هلدینگ ها بدانید :

1. علاوه بر شرکت مادر ، به این قبیل شرکت ها شرکت کنترل کننده، دارنده یا مالک نیز می گویند.
2. نام های درخواستی مادر ( هلدینگ ) ، منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
3. شرکت هایی که با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسند می بایست در قالب شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) به ثبت برسند.
4. وفق مصوبه 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل سرمایه شرکت های هولدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های هولدینگ از نوع سهامی عام یک صد میلیارد ریال است.

  • مراحل اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

برای این امر لازم است :
الف : مدیر عامل یا هیات مدیره شرکت تقاضای خود را مطابق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر ، به همراه پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی ، تکمیل شده برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نماید.
ب: در صورت موافقت آن سازمان ، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید. پس از تکمیل مدارک مورد نظر، آن سازمان محترم نامه ای مبنی بر تایید ثبت شرکت به آن ها ارسال می دارد.
ج: پس از ثبت نهاد مالی در ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ، شرکت ثبت شده مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان بورس ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

  • مدارک لازم  برای ثبت شرکت هلدینگ

1. آگهی تاسیس شرکت مادر
2. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ
3. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه سایر سهامداران حقیقی یا حقوقی شرکت مادر
4. نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر جهت ثبت شرکت هلدینگ
5. گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت

  • اساسنامه شرکت هلدینگ

در تنظیم اساسنامه شرکت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
– نام شرکت : در نام شرکت می بایست مادر تخصصی یا شرکت هلدینگ قید گردد.
– هدف از تشکیل شرکت : در هدف از تشکیل شرکت می بایست فعالیت های شرکت های زیر مجموعه تصریح گردد.
– موضوع فعالیت شرکت : تعیین موضوع فعالیت شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت است. همان طور که گفته شد، شرکت های هلدینگ می توانند در حوزه های متنوعی نظیر بازرگانی، صنعتی و … شکل بگیرند.
–  اشاره به این مطلب که شرکت دارای شخصیت مستقل است و به شکل شرکت سهامی خاص یا عام اداره می شود.
– اعضای هیات مدیره شرکت و زیر مجموعه های آن نمی توانند هیچ سمت دیگری را در شرکت های مادر و شرکت های تابعه داشته باشند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری، از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است