ثبت شرکت مخابراتی | ثبتیکال

ثبت شرکت مخابراتی

ثبت شرکت مخابراتی
امتیاز این پست

چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت های مخابراتی هستید و می خواهید با شرایط راه اندازی آن آشنا شوید این مقاله را حتماَ مطالعه فرمایید چرا که اطلاعات کاملی در مورد تاسیس شرکت های مخابراتی در اختیار شما خوبان قرار داده ایم.

  • آشنایی با شرکت های مخابراتی و زمینه ی فعالیت آن ها

صور ابتدایی ارسال خبر،  افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز کوهها ، نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است .اما از سال 1840که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زائدالوصفی داشته است به طوریکه امروزه مخابرات به عنوان سریع ترین روش شناخته شده ، با انتقال اطلاعات مهم  در عرصه های گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته است.
به دنبال این تحولات، بر اهمیت شرکت های مخابراتی نیز بیش از پیش افزوده شده است.  طبق ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابراتی مصوب 1350: شرکت های مخابراتی به منظور تاسیس ، توسعه، نگهداری، و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان ،به طوری که هماهنگ کردن انها بر عهده دولت باشد تشکیل می شوند. بنابراین موضوع و هدف شرکت مخابراتی ، تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران می باشد.

  • ثبت شرکت مخابراتی :

برای ثبت شرکت ها ی مخابراتی   می توان به دوشکل ثبت شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام اقدام نمود. با توجه به انتخاب هریک ازشرکت ها  برای ثبت ، می بایست مجوزهای لازم نیز اخذ شود . شایان ذکر است ،  تاسیس شرکت با فعالیت شبکه های مخابراتی،  خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات منوط به اخذ مجوز از ” وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت مخابراتی ) ” می باشد.
نکته : افراد درحال تحصیل دررشته مخابرات یا فارغ التحصیل مخابرات وفناوری اطلاعات می توانند شرکت مخابراتی  ثبت نمایند.
درادامه توضیح مختصری درمورد شرکت سهامی وانواع آن (شرکت سهامی  عام وشرکت سهامی خاص ) ارائه می دهیم:
شرکت سهامی چیست ؟
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست .
شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود :
نوع اول : شرکت سهامی عام: شرکت های که موسسین آنها قسمتی ازسرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم : شرکت سهامی خاص : شرکت های که تمام سرمایه آن درموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است.
• وجوه اشتراک و افتراق بین شرکتهای سهامی خاص و عام :
وجوه اشتراک :
1- در هر دو شرکت سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه به قطعات سهام تقسیم میشود.
2- در هر دو شرکت ،مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام  آنهاست .
3- هر دو شرکت نوعا بازرگانی هستند،اگر چه موضوع عملیات آنها امور بازرگانی نباشد.
4- در هر دو شرکت موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- ذکر روزنامه کثیرالانتشار،تا هر گونه دعوت و اطلاعیه و اگهی های راجع به شرکت در ان منتشر شود ،بر عهده صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی سهامداران هر دو شرکت است.
6- در هر دو شرکت عبارت (شرکت سهامی عام)و (شرکت سهامی خاص)باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
وجوه افتراق :
1- در شرکت سهامی عام در موقع تاسیس شرکت ۲۰درصد سرمایه شرکت توسط موسسین تعهد و دست کم ۳۵درصد ان توسط موسسین به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس نزد بانک سپرده میشود و ۸۰درصد باقی مانده سهام از طریق فروش سهام به مردم تامین میگردد.ولی در شرکت سهامی خاص،تمامی سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصرا توسط سهامداران شرکت تعهد و تامین میگردد.
2- در شرکت سهامی عام ،تشکیل مجمع عمومی موسسین لازم است .ولی در شرکت سهامی خاص،تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی نیست. در شرکت سهامی عام عمومی موسسین الزامی نیست. در شرکت سهامی عام امضای تعهد سهم به خودی خود، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام است. ولی در شرکت های سهامی خاص ، اساسنامه به امضای کلیه سهامداران که در عین حال موسسین شرکت هستند می رسد.
3- سرمایه شرکت سهامی عام، در موقع تاسیس نباید ازپنج میلیون ریال کمتر باشد؛ در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.
4- در شرکت سهامی خاص ، اظهارنامه ثبت شرکت به امضای کلیه سهامداران شرکت که اقدام به تاسیس آن می نمایند ،میرسد .ولی در شرکت سهامی عام؛ اظهارنامه ثبت شرکت،فقط به امضای اعضای هیات موسس میرسد.
5- شرکت سهامی عام می تواند طبق شرایط قانونی ،اعلامیه پذیره نویسی  منتشر نماید ولی از آنجا که تمامی سرمایه شرکت سهامی خاص باید توسط موسسین تعهد و تامین گردد،اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را ندارد.
6- در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام ازاد است ولی در شرکت سهامی خاص اساسنامه تعیین تکلبف می کند.
7- شرکت سهامی عام تحت شرایط قانونی و مقرر در اساسنامه میتواند اوراق قرضه منتشر نماید .ولی شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد
• شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مخابراتی سهامی خاص :
شرایط لازم:
1- مطابق ماده 3لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3نفر باشد+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص نباید از یک میلیون کمتر باشد.
3- حداقل 35درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مخابراتی سهامی خاص :
1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضای موسسین
2- دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضای موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه)در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پپرداختی.
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ،مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای موسسین
8- دو جلد صورتجلسه هیات مدیره با امضای تمامی اعضائ هیات مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
• شرایط ثبت شرکت مخابراتی سهامی عام :
– در شرکت سهامی عام حداقل تعداد شرکا 5نفر میباشد.
– میزان سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی عام پانصد هزار تومان میباشد.
– حداقل اعضای هیات مدیره یا مدیران 5نفر و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است.
• مدارک و مستندات حهت ثبت شرکت مخابراتی سهامی عام :
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
لازم به یاداوری است تقاضای ثبت شرکت مخابراتی از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  قابل انجام است.
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت مخابراتی با ما تماس حاصل فرمایید.

  • خدمات  موسسه ثبتیکال در راستای تضمین بهبود روند ثبت شرکت شامل موارد ذیل می باشد :

_مشاوره رایگان حقوقی
_ اخذ مجوز از ارگان ذی صلاح
_مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای شرکت
_ طراحی موضوع با توجه به فعالیتتان
_ انتخاب سرمایه اولیه شرکت
_ ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها
_ اخذ مدارک ثبتی از اداره ثبت شرکت ها

مشاورین موسسه ثبتیکال ، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است