ثبت شرکت چیست؟ | ثبتیکال

ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت چیست؟
3.2 (64%) 400 votes

با توجه به نیازهای گوناگون جوامع امروز جهت تامین خدمات و کالا انتخاب گزینه ی مناسب و مورد اطمینان برای انجام فعالیت امر مهمی است ثبت شرکت از طریق موسسه ثبتیکال راه مناسب برای انجام این فعالیت است .
برتری مهم این شرکت نسبت به سایر شرکتها این است که شما برای ثبت شرکت ابتدا هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی کنید
و پرداخت هزینه در انتهای کار و در صورت رضایتمندی شما انجام می پذیرد.

جهت ثبت شرکت از کجا شروع کنیم؟

شما موکل گرامی پس از انتخاب فرد یا افراد واجد شرایط جهت تشکیل شرکت می توانید با مراجعه به موسسه ی ثبتیکال از خدمات مشاوره ای حقوقی وکلا و کارشناسان ثبتی موسسه ثبتیکال به صورت رایگان بهره مند گردید .
از مزایای مهم این موسسه نسبت به سایر موسسات ثبتی این است که شما از ابتدا تا انتهای ثبت شرکت خود هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی کنید و کل هزینه در زمان اتمام کار و در صورت رضایت شما مشتری گرامی پرداخت می شود.
در این مسیر مشاورین موسسه ثبتیکال گام به گام در کنار شما خواهند بود .
بنا بر این اولین گام جهت ثبت شرکت بدون پرداخت هیچ گونه هزینه از ابتدا تا اتمام کار و تحقق بخشیدن به اهدافتان تنها تماس از جانب شما با شرکت ثبتیکال است .

*شرکت های تجاری را به سه دسته تقسیم می کنند:

1-شرکت هایی که عامل سرمایه در تصمیم گیری دخالت می کنند.
2-شرکت هایی که عامل شخصیت شرکا تعیین کننده ی تصمیمات است .
3-شرکت هایی که سرمایه و شخصیت شرکا به یک اندازه برای تصمیم گیری شرکت موثر مد باشد.

انواع شرکت

1-شرکت سهامی عام
2-شرکت سهامی خاص
3-شرکت با مسئولیت محدود
4-شرکت تضامنی
5-شرکت نسبی
6-شرکت تعاونی
7-شرکت مختلط سهامی
8-شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

در اسم شرکت باید عبارت (مسئولیت محدود )قید شود.
شرکت با مسئولیت محدود:مسئولیت کم است ،حداقل دو شریک دارد،سرمایه به سهام تبدیل نمیشود ،هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که برای شرکت تعیین کردند در قرو ض و تعهدات ها شرکت شریکند به دلیل است که به این شرکت با مسئولیت محدود می نامند.
*این شرکت نوع شرکت ها نمی توانند از بانک وام بگیرند ویا در مناقصات شرکت کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-کپی شنا سنامه و کارت کارت ملی
2-گواهی عدم سو پیشینه
3-تقاضا نامه ی شرکت
4-شرکت نامه دو نسخه
5-اساسنامه دو نسخه
6-دو نسخه صو رت جلسه مجمع عمومی
7-اخذ جواز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت

مراحل ثبت

پس از تکمیل مدارک و تعیین نام ،مراجعه به بانک معین ،فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شر کت ها ارائه و واحد مزبور نبست به مهر نمودن برگ اظهار نامه اقدام می کند.
*نام شرکت نباید تکراری باشد .
چنان چه در انتخاب نام شرکت مشکل دارید می توانید با مشاوران شرکت ثبتیکال تماس حاصل فرمایید
*مدارک ذکر شده تحویل داده و رسید دریافت می کنند و تاریخ اعلام نتیجه قید میگردد و در روز موعود وکیل شرکت یا شرکا به باجه اعلام نتیجه ثبت شرکت مراجعه می کنند
*در صورت عدم مشکل متقا ضی باید به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق ثبت که در اظهار نامه قید شده اقدام می نمایند.
*پس از پرداخت مبلغ حق ثبت فیش مربوطه به واحد ارائه داده تا ذیل برگ تقا ضا نامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نمایند.
*مدارک به واحد ثبت تحویل ،مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و از شخص معرفی شده توسط شرکا (ا ز خود شرکا یا وکیل رسمی شرکت )با قید جمله یثبت با سند برابر است امضا می نماید .اگهی تایپ شده به امضا رئیس می رسد . یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت نکهداری می شود.
و یک نسخه از مدارک که شامل (تقاضانامه ،شرکت نامه ،اساسنامه ،صورت جلسه،مجمع عمومی موسس ،صورت جلسه هیئت مدیره )به مهر اداره کل ثبت شرکت می رسد و تحویل متقاضی می گردد.
*متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده را به دبیر خانه اداره کل ثبت شرکت ها برده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه شماره ثبت به ان می دهدوپس از مهر نمودن اگهی تایپ شده پرونده را ضبط و بقیه ی مدارک تحویل متقاضی می شود.
*متقاضی پس از تحویل مدارک مربوط به خود ،نسخه دوم اگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالا نتشار تحویل و نسخه ی اول اگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ی رسمی (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می کردد)تحویل می نمایند.
*تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت های تضامنی :
مسولیت هر یک از شرکا در مورد بدهی ها و تعهدات شرکت محدود به اورده ی نقدی انها در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند .یعنی در صورتیکه شرکت ورشکست کرد و شرکت نتواند جوابگوی طلبکاران و اشخاص ثالث باشد تنها سرمایه شرکا از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.

انتخاب نام

در انتخاب نام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید عنوان مسئولیت محدود درج شود .نام شرکت نباید در بر گیرنده ی اسم هیچ کدام از شرکا باشد زیرا شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شود در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
سرمایه:حداقل سرمایه برای شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان است .

شرایط شرکا :

داشتن سن قانونی بالای هجده سال ،افراد زیر هجده سال نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند تنها می توانند به عنوان شریک درشرکت حضور داشته باشند . اگر تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت ناظرین باشد و هیئت مذ بور حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد .حداقل تعداد مدیران یک نفر است .هیئت مدیره کارمند دولت نباید باشد ،سابقه ی کیفری نباید داشته باشد ،اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین مد شوند مگر اینکه خلاف این امر در اساسنامه مقرر گردد .انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت با مسئولیت محدود کاملا اختیاری است .

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص

1-در شرکت مسئولیت محدود تعداد اعضا حداقل دو نفر است اما در شرکت سهامی خاص حداقل اعضا سه نفر است 2-حداقل سرمایه صد هزار تومان 3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35%سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک قرار گیرد و گواهی مربوطه ارائه و 65%در تعهد سهامداران ،در شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارئه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد .
4-انتخاب بازرس در شرک سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است 5-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص دو سال است که قابل تمدید است اما شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود انتخاب می شود.6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص اسان تر و در شرکت با مسئو لیت محدود مشکل تر است 8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شود ،اماد در شرکت مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت ناظر انجام می شود در صورتیکه تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد.9-در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص افزایش سرمایه اختیاری است10-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام تبدیل نمی شود و شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند 11-مدیران در شرکت سهامی خاص باید سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند12-تعمیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه ی شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند 13-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.14-تقویم سهم شرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در ای خصوص دارای مسئولیت می باشد تقویم اورده ی غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2- تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )
3- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده ، نمونه تقاضانامه تکمیل نشده [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ] )
4- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران. ( نمونه شرکت نامه تکمیل شده ، نمونه شرکت نامه تکمیل نشده [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

5- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه اساسنامه )
6- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره )
7- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
( نمونه صورتجلسه هیئت مدیره )
8- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام
8- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )
9- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
10- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

11-تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .
12- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

معایب و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود

معایب:بعضی از بانکهای خصوصی به این شرکت ها وام نمی دهند ،معمولا نمی توان با این شرکت ها در مناقصات دولتی شرکت کرد.
محاسن: فقط نیاز به دو نفر عضو اصلی دارد ،هر سال نیاز به معرفی اعضا ندارد و تنظیم صورت جلسه و تایید و ثبت ان نیاز ندارد
مالیات
الف :مالیات بر عملکرد شرکت
ب:مالیات بر ارزش افزوده
انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
1-وقتی که شرکت به هدفی که برای ان تشکیل شده رسیده باشد یا انجام ان غیر ممکن باشد
2-وقتی که شرکت باید در مدت معینی تشکیل و این مدت گذشته باشد
3-در صورت ورشکستگی
4-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم انها بیشتر از نصف سرمایه شرکت است
5-در صورتیکه به واسطه ضرر های وارد شده نصف سرمایه ی شرکت رفتنه و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و دلایل او موجه بوده و سایر شرکا حاضر نبا شند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند
6-در صورت فوت یکی از شرکا
*کلاهبردار به چه شخصی گفته می شود:
1-کسانی که به واسطی تقلب سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی ان تقویم کرده باشند
2-مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی سود را بین اعضا تقسیم کند
3-موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند

شرکت تضامنی:

این شرکت تشکیل شده از دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری درصورتی که اسم بعضی از اعضا در نام شرکت ذکر شود ان شرکت تضامنی است .
در این نوع شرکته اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت هستند .شرکت های تضامنی اصولا برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیاز ندارد مثلا پدری که می خواهد با فرزندانش شریک شود.
در کشورهایی مثل ایران و فرانسه شرکت های تضامنی دارای شخصیت حقوقی هستند به این معنا که سرمایه و دارایی های ان از شرکا جدا بوده و امکان دارد ورشکسته شود چون تاجر تلقی میشود.در این نوع شرکت ها تابعیت شرکت از تابعیت شرکا جدا است به طور مثال چند نفر که مقیم ایران هستند وحق تجارت دارند مطابق قانون ایران می توانند شرکت تضامنی داشته باشند.
در شرکت های تضامنی باید سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت باید به طور کامل پرداخت شود واگر مثلا سرمایه غیر نقدی یکی از اعضا کمتر از ارزش واقعی خود اعلام شود به ضرر خود اعضا است
نکته ای که برای تعیین اسم برای شرکت های تضامنی وجود دارد این است که نام یکی از اعضا ذکر شود ودر کنار ان نا م دیگر اعضا مثلا با عنوان شرکا یا برادران و یا …. نوشته شود.
زمانی که نام شریکی که در اسم شرکت قید شده از شرکت برود یا فوت شود نام یکی دیگر از شرکا نوشته میشود.
*در شرکت های تضامنی میزان مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه که دارد بستگی دارد.
*در شرکتهای تضامنی داشتن اساسنامه ضرورتی ندارد ،اما زمانی که قراری بین شرکا باشد از اساسنامه استفاده می کنند ،اما داشتن شرکتنامه از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای تاسیس شرکت تضامنی باید شرکتنامه تنظیم شود که شامل :

نام ،نوع موضوع شرکت ،مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت ،همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید شود و همچنین تمام سرمایه نقدی و در صورت وجود سرمایه غیر نقدی باید تقویم شود و تحویل داده شود .
در اساسنامه شرکت قوانین داخلی شرکت ذکر می شود.
مدیریت در شرکت های تضامنی تو سط یک فرد انجام می شود که توسط شرکا انتخاب می شود که امکان دارد در بعضی از موارد این مدیر از بین شر کا نباشد .
برا عزل مدیر با توجه به شرایطی که در اساسنامه امده است انجام میشود .اما اگر نام مدیر در شرکتنامه قید شده باشد نمی تواند استفا دهد مگر به توافق کلیه شرکا .
اکر به هر دلیل غیر موجه اعضا تصمیم به عزل مدیر بگیرند مدیر عزل شده می تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه و اساسنامه انتخاب نشده باشد و انتخاب انها بعدا انجام شده باشد شرکا میتوانند نسبت به عزل ان اقدام کنند و مدیر یا مدیران حق استعفا دارند.
*تقسیم سود در شرکتهای تضامنی به این صورت است که با توجه به میزان سهمی که دارند سود تعلق می گیرد ولی اگر شرکت ضرر کرده باشند انها تا جبران ضرر نباید از سود استفاده کنند.

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی

1-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده
4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
7-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

شرکت تضامنی:

این شرکت تشکیل شده از دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری درصورتی که اسم بعضی از اعضا در نام شرکت ذکر شود ان شرکت تضامنی است .
در این نوع شرکته اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت هستند .شرکت های تضامنی اصولا برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیاز ندارد مثلا پدری که می خواهد با فرزندانش شریک شود.
در کشورهایی مثل ایران و فرانسه شرکت های تضامنی دارای شخصیت حقوقی هستند به این معنا که سرمایه و دارایی های ان از شرکا جدا بوده و امکان دارد ورشکسته شود چون تاجر تلقی میشود.در این نوع شرکت ها تابعیت شرکت از تابعیت شرکا جدا است به طور مثال چند نفر که مقیم ایران هستند وحق تجارت دارند مطابق قانون ایران می توانند شرکت تضامنی داشته باشند.
در شرکت های تضامنی باید سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت باید به طور کامل پرداخت شود واگر مثلا سرمایه غیر نقدی یکی از اعضا کمتر از ارزش واقعی خود اعلام شود به ضرر خود اعضا است .
نکته ای که برای تعیین اسم برای شرکت های تضامنی وجود دارد این است که نام یکی از اعضا ذکر شود ودر کنار ان نا م دیگر اعضا مثلا با عنوان شرکا یا برادران و یا …. نوشته شود.
زمانی که نام شریکی که در اسم شرکت قید شده از شرکت برود یا فوت شود نام یکی دیگر از شرکا نوشته میشود.
*در شرکت های تضامنی میزان مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه که دارد بستگی دارد.
*در شرکتهای تضامنی داشتن اساسنامه ضرورتی ندارد ،اما زمانی که قراری بین شرکا باشد از اساسنامه استفاده می کنند ،اما داشتن شرکتنامه از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای تاسیس شرکت تضامنی باید شرکتنامه تنظیم شود که شامل :

نام ،نوع موضوع شرکت ،مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت ،همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید شود و همچنین تمام سرمایه نقدی و در صورت وجود سرمایه غیر نقدی باید تقویم شود و تحویل داده شود .
در اساسنامه شرکت قوانین داخلی شرکت ذکر می شود.
مدیریت در شرکت های تضامنی تو سط یک فرد انجام می شود که توسط شرکا انتخاب می شود که امکان دارد در بعضی از موارد این مدیر از بین شر کا نباشد .
برا عزل مدیر با توجه به شرایطی که در اساسنامه امده است انجام میشود .اما اگر نام مدیر در شرکتنامه قید شده باشد نمی تواند استفا دهد مگر به توافق کلیه شرکا .
اکر به هر دلیل غیر موجه اعضا تصمیم به عزل مدیر بگیرند مدیر عزل شده می تواند ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه و اساسنامه انتخاب نشده باشد و انتخاب انها بعدا انجام شده باشد شرکا میتوانند نسبت به عزل ان اقدام کنند و مدیر یا مدیران حق استعفا دارند.
*تقسیم سود در شرکتهای تضامنی به این صورت است که با توجه به میزان سهمی که دارند سود تعلق می گیرد ولی اگر شرکت ضرر کرده باشند انها تا جبران ضرر نباید از سود استفاده کنند.
مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی
1-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده
4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
7-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

شرکت سهامی خاص

1 نوعی شرکت سهامی است که سهام ان قابل ر دادوستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی تو سط مردم قابل معامله است.
2شرکت سهامی خاص هماننده شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه استفاده کنند .

مدارک لازم جهت پذیرش شرکت سهامی خاص

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
( در دفاتر اسناد رسمی )ویا وکیل رسمی شرکت
5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
( در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت
6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد . در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است :
نمونه متن اقرار نامه : کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10- ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
نمونه متن اقرار نامه : بازرس ( بازرسین ) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه .
13 – پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه
14- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1_اظهار نامه دو نسخه
2_اساسنامه دو نسخه
3_فرم تعیین نام به ترتیب اولویت برای انتخاب نام و فیش
4-داشتن فیش واریزی 35% از سرمایه
5_در مواردی که شرکت در زمینه موضوعی خاص می خواهد فعالیت داشته باشد باید از مراجع قانونی مجوز داشته باشد
6-کپی برابر اصل کل مدارک سهامداران مدیران و بازرسان
7-داشتن گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و بازرسان
8-دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده توسط هیئت مدیره
9-در صورتیکه ثبت شرکت توست وکیل انجام شده باشد باید اصل وکالتنامه باشد
*تفاوت شرکت با مسولیت محدود با شرکت سهامی خاص
1-شرکت سهامی خاص حداقل با سه نفر سهامدار قابل تشکیل وسهام بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل شرکت است.
2-در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی میباشد و هر چقدر اعلام شود احتیاج به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاما 35%مبلغ اعلامی میبایست به صورت نقدی به حساب واریز گرددو65% در تعهد و مابقی ظرف 5 سال تایید گردد.
نکاتی در مورد شرکت سهامی خاص
*شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ان در موقع تاسیس منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود .
*شرکت سهامی به شرکتی گفته میشود که سرمایهان به سهام تبدیل میشود.
*درشرکتهای سهامی خاص مجامع عمومی ارکان تصمیم گیرنده هستندکه متشکل از سهامداران شرکت ومجموع اشخاصی که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود اورند,مجمع عمومی بیشترین قدرت را در شرکت داردومقررات را تعیین میکند.
*اصولا برای تشکیل مجامع عمومی دادن اگهی در روزنامه های کثیروالانتشار لازم است اما زمانی که کلیه سهامدارانحضور داشته باشند نیاز به اگهی در روزنامه ها نیست.
*اداره جلسات مجامع توسط یک رئیس دو ناظر که از بین سهامداران هستند ویک منشی انجام میشود,صورت جلسه میتواند توسط منشی تایپ شده وبه امضا هیئت رئیسه میرسد.
*کسانی که در مجامع عمومی حضور دارند عبارتند از :مدیران وبازرسان شرکت که در صورت درست انجام ندادن وظیفه سهامدارانی که حداقل یک پنجم سرمایه شرکت را دارند می توانند این کار را انجام دهند ودر صورت نبودن این افراد هر کسی که سهمی دارد یا ذینفع است میتواند از طریق ثبت شرکتها این کار را انجام دهد.
سه نوع مجمع عمومی داریم :
الف.مجمع عمومی موسس که وظیفه انها این است که اساسنامه شرکت را تصویب میکنند و مدیران وبازرسان را تعیین میکنندوکلیه کارهای مربوط به تاسیس را انجام میدهند.
ب.مجمع عمومی فوق العاد ه که کارهای مربوط به انحلال شرکت ویا تغییر اساسنامه بر عهده ان ها است.
ج.مجمع عمومی عادی که اموره متداول شرکت بر عهده انهاست.
*شرکت های سهامی بوسیله ی تعدادی از سهامداران که به انها عنوان هیئت مدیره را داده اند اداره می شود که تصمیم گیری و کارهای اجرایی بر عهده انهاست.

*شرایطی که هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های سهامی خاص باید داشته باشند

1_هیئت مدیره این شرکت ها از بین سهامداران انتخاب میشود
2_هیئت مدیره از نظر قانونی نباید مشکلی داشته باشد طبق ماده 141 قانون اساسی ومواده 111 لایحه قانون تجارت
3_مدت قانونی داشتن این سمت 2سال است که بعد دو سال انتخاب مجدد ان مانعی ندارد
4_عزل هیئت مدیره یا هر یک از مدیران توسط مجمع عمومی عادی انجام میشود
5_تعداد هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد
6_در صورت فوت یا استعفا گرفتن عنوان از مدیران افراد علی البدل نشده باشد مجمع عمومی برای تکمیل اعضا باید تشکیل شود
7_هر یک از مدیران باید مقدار سهامی که در اساسنامه تعیین شده است را دارا باشد که این مقدار سهام با نام بوده وقابل انتقال نیست
8_در اولین جلسه هیئت مدیره یک رئیس و نائب رئیس انتخاب میشود
9_ماده 126 لایحه اصلی قانون تجارت نباید شامل حال مدیر عامل شود
10_مدیر عامل باید وظایف خود را خود انجام دهد و نمیتواند به وکیل محول کند

*تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

1_در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تعمین میشود در صورتیکه در شرکت های سهامی خاص سرمایه توسط اعضا تعمین میشود
2_در شرکت های سهامی خاص سرمایه شرکت از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد که در صورت بروز چنین چیزی سرمایه از دست رفته طی مدت یک سال باید برگردانده شوددر غیر این صورت شرکت به شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل میشود
*اساسنامه رکن اصلی شرکت های عام و خاص است زیرا اساسنامه تعیین کننده روابط شرکا با هم و همچنین میزان اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره را تعیین میکند و همچنین میزان سود و زیان شرکت هر چقدر باشد تکلیفش در ان مشخص میشود

*مزایا و معایب شرکت سهامی خاص

معایب:وجود مقررات زیاد در این شرکتها در مورد تقسیم سود و زیان نگهداری دفاتر مالی نحوه تشکیل مجامع عمومی و گزارش سود و زیان به سهامداران وجود 10% از مالیات بر در امد
مزایا:انتقال سهام به راحتی انجام میشود چون به قسمتهای کوچکتری بنام سهام تقسیم شده و بی نام است وانتقال ان اسان است .به سرمایه زیادی نیاز ندارد .محدود بودن مسئولیت در قبال سهم .هیئت مدیره را صاحبان سهام انتخاب می کنند.

شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تعمین میکنند .
در این شرکت موسسین 20% سرمایه را خودشان می اورند وحداقل 35% از سرمایه را در حساب شرکت که در یکی از بانکها سپرده میکنند و سپس اظهارنامه را با ضمیمه اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام به ثبت شرکتها میدهند .پس از اینکه شرکت به ثبت رسید سهام انها در بورس قرار میگیرد و داد وستد می شود .

ویژگیهای شرکت سهامی عام

1-تعداد اعضا برای ثبت شرکت حداقل باید پنج نفر باشد
2-در شرکتهای سهامی عام تشکیل مجمع عمومی ضروری است
3-در این شرکتها 20% سرمایه توسط موسسین و 35%به حساب جاری شرکت در حال تاسیس سپرده میشود ما بقی از طریق فروش سهام به مردم تعمین میشود
4-حداقل سرمایه برای تاسیس پنج میلیون ریال است
5-در شرکت سهامی عام اظهارنامه به امضا موسسین می رسد
6-شرکتهای سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نمایند در صورتیکه شرکت های سهامی خاص چنین حقی ندارند .
7-در شرکتهای سهامی عام انتشار اوراق قرضه ممکن است
8-در شرکتهای سهامی عام امضای ورقه ی تعهد سهم ملزم به قبول اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی میباشد
*کامل ترین شرکت ،شرکت سهامی عام است که برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن ، تجارت با کشورهای خارج ،تاسیس کارخانجات و……….تشکیل میشود که سرمایه فردی برای تعمین ان کافی نمی باشد.

سرمایه نقدی غیر نقدی چیست ؟

سرمایه نقدی که اکثر شرکتها دارند وشامل وجه نقد است ،سرمایه غیر نقدی شامل مال یا امتیاز در ازا خرید سهام می پردازند

*پذیره نویسی چیست؟

عمل حقوقی که شخص متعهد می شود به میزان سرمایه ای که به شرکت اورده در شرکت های سهامی عام شریک می شود
مدارک لازم برای پذیره نویسی شرکت
1-اظهار نامه سهامی عام دو نسخه
2-طرح اساسنامه شرکت های عام دو نسخه
3-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی دو نسخه
4-ارائه گواهی مبنی بر واریز 35%سرمایه
5-فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام
1-اظهار نامه دو نسخه
2-اساسنامه دو نسخه
3-صورت جلسه مجمع عمومی دو نسخه
4-صورت جلسه هیئت مدیره دو نسخه
5-در روزنامه تعیین شده اگهی دعوت مجمع موسسین را می دهند
6-فتوکپی شناسنامه مدیران
7-ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز 35%سرمایه
8-در صورت نیاز ارئه مجوز از مراجع ذیصلاح

*هر گونه دعوت یا اطلاعیه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود که یکی توسط مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر توسط وزارت ارشاد تعیین میشود

در اظهار نامه شرکت باید موضوعات زیر ذکر شده باشد
1-نام شرکت
2-مشخصات کامل موسسین ومحل اقامت انها
3-موضوع شرکت
4-میزان سرمایه شرکت نقدی و غیر نقدی
5-بیان تعداد سهام چه با نام چه بی نام واگر سهام ممتاز هم باشد تعیین تعداد وخصوصیات وامتیازات این گونه سهام
6-در مورد میزان اورده هر یک از موسسین با تعیین شماره حساب نام بانک که وجوه در ان پرداخت شده،و اگر اورده غیر نقدی باشد باید ارزش ان و تمام مشخصات کامل قید شود
7-محل اصلی شرکت
8-مدت تاسیس شرکت

طرح اساسنامه :

1-نام شرکت
2-موضوع شرکت به طور واضح وصریح
3-مدت تاسیس شرکت
4-ادرس اصلی شرکت و اگر شعبه ای دارد ذکر شود
5-سرمایه شرکت چه نقدی وچه غیر نقدی بیان شود
6-تعداد سهام چه با نام وچه بی نام
7-تعیین مبلغ بیان شده هر سهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف ان باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
8-بیان نحوه انتقال سهام با نام
9-نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام
10-در صورتیکه بخواهند اوراق قرضه ارائه دهند ذکر شرایط
11_بیان شرایط افرایش یا کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی
13-وضع مقررات برای تشکیل مجامع عمومی و اداره انها
14-روش شور گذاشتن و گرفتن رای اکثریت برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15-تعداد مدیران یا نحوه انتخاب مدت مدیریت
16-بیان حدود اختیارات مدیران و وظایف انها
17-بیان تعداد سهامی که مدیران باید به صندق شرکت بپردازند
18-ورد انتخاب بازرس مدت ماموریت وتعداد بازرس
19-بیان تایین اغاز وپایان سال مالی شرکت
20-نحوه تغییره اساسنامه درصورت نیاز
*در شرکت های سهامی عام سهامداران می توانند سهام خود را بفروشند در واقع به دیگران منتقل کنند

شرکت مختلط سهامی :

این شرکت ها که ترکیبی از شرکت های تضامنی و سهامی هستند نحوه کارشان به این صورت است که در ان یک یا چند نفر به عنوان شریک ضامن ودارای سهم هستند و بقیه سرمایه به صورت سهام هایی که از نظر قیمتی مساوی هستند تقسیم می شوند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی
مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1)یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3) اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

6)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین
قیمت حصه‌های غیرنقدی
موارد انحلال شرکت مختلط سهامی
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. در نتیجه، شرکت در موارد زیر منحل می شود:
1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود،
2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد،
3. هرگاه شرکت ورشکست شود،
4. در صورت تراضی تمامی شرکا،
5. در صورت انتفای تعدد شرکا.
علاوه بر این شرکت در موارد دیگری هم منحل می شود.این موارد همانهاست که در مورد شرکت تضامنی معتبر است:
1.صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد،
2. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده 137 قانون تجارت، حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد،
3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد 139 و 140 قانون تجارت. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا محجورت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم مقام متوفی یا محجور می دانند و البته قید می کنند که عدم اعلام رضایت قائم مقام اشخاص اخیر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر، به منزله اعلام رضایت است.
آنچه دربارۀ موارد انحلال شرکت تضامنی گفتیم در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز صدق می کند. بنابراین، تکرار آنها ضرورت ندارد. اما باید تذکر داد که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. این راه حل منطقی است؛ چه آنچه موجب انحلال شرکت تضامنی به سبب ورشکستگی شریک می شود این است که شریک تضامنی، مسئول پرداخت تمام طلب شرکت است و وقتی که او قادر به پرداخت نباشد، شرکت پشتوانه دیگری ندارد تا بتواند پرداخت خود را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در شرکت مختلط غیر سهامی چنین وضعیتی وجود ندارد؛ یعنی تا شریک ضامن هست و متعهد پرداخت تمام دیون است، نیازی به شریک با مسئولیت محدود احساس نمی شود از طرفی اگر شریک با مسئولیت محدود قبلاً تمام سهم خود از سرمایه را پرداخت کرده باشد، دیگر اصولاً بدهکار نیست تا بحث عدم قدرت پرداخت طلب شرکت در مورد او مصداق داشته باشد. البته اگر چنین شریکی تعهد خود به آوردن حصه اش را به تمامی انجام نداده باشد طلبکاران شرکت می توانند در صورت ورشکسته شدن چنین شریکی، به او نیز مراجعه کنند. در این باره ماده 158 قانون تجارت توضیح می دهد که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، بابت پرداخت سهم شریک از سرمایه وثیقه ای داشته باشند، مسلماً جزء غرمای شریک قرار نمی گیرند و باید طلبشان پیش از سایر طلبکاران از دارایی شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود.

*تفاوت شرکت های مختلط سهامی با غیر سهامی

در شرکت های مختلط غیرسهامی سهام به قطعات سهم تقسیم نمی شود و ازادانه قابل معامله نیست در صورتیکه در شرکت مختلط سهامی با مسئولیت محدود سهام به صورت سهم در می اید و قابل نقل وانتقال است .
*در این گونه شرنت ها شریک ضامن تمامقروض شرکت است .
*در شرکتهای مختلط غیر سهامی نام هیچ کدام از شرکا مسئولیت محدود نباید ذکر شود .طبق قانون در این شرکت ها ،شریک با مسئوتیت محدود نه حق اداره کردن شرکت را ذارند و نه اداره ا
مور و حق انتخاب مدیر برای شرکت را ندارند.

شرکت مختلط غیر سهامی :

این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی وشرکت با مسئولیت محدود است که شرکا ضامن به طریق شرکت تضامنی وشرکا دیگر از قوانین شرکت با مسئولیت محدود پیروی نمی کند.
در شرکت های مختلط سهامی شرکای سهامی به نسبت سهمی که دارند سرمایه انها به صورت سهام درامدهمسئول قروض شرکت هستند اما شرکا ضامن که سرمایه انها به صورت سهام در نیامده در قبال قروض شرکت ماننده شرکت تضامنی است.
*شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند اما انها حق انتخاب مدیران را ندارد و شرکا ضامن این کار را انجام می دهند .
مجمع عمومی :شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند که تشکیل شده از همه سهامداران شرکت و قوانین شرکت های سهامی در ان اعمال میشود .مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل می شود و یک هیئت ناظر انتخاب می کند که کار ان مطالعه ی گزارش سالیانه ی شرکت رسیده گی به محاسبات و در موقع انحلال شرکت در مورد شرکا سهامی اظهار نظر خواهند کرد.
*برای نامگذاری این شرکت ها عبارت (مختلط )با لا اقل اسم یکی از شرکایضامن
-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
۱) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
۲) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
۳) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

اساسنامه شرکت مختلط غیر سهام:

ماده ۱۴۲: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود.
ماده۱۴۳ : هریک ازشرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جز ءاسم شرکت باشد درمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا ء داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
ماده ۱۴۴ : اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که درمورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است.
ماده۱۴۵ : شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امو ر شرکت از وظایف او است.
ماده۱۴۶ : اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، درمورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معام له حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
ماده۱۴۷: هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده۱۴۸ : هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.
ماده۱۴۹ : اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شریک بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده۱۵۰ : در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده۱۵۱ : شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده۱۵۲ : هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده۱۵۳: اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده ۱۵۴: به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده۱۵۵ : هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبلا از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۱۵۶: اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود، دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء درآن حقی ندارند، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت نیز محسوب است.
ماده۱۵۷ : اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک ازشرکاء ضامن وصول کنند، دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده۱۵۸ :درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
ماده۱۵۹ : مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است.
ماده۱۶۰ : اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است.
ماده۱۶۱ : مقررات مواد ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷،۱۳۶ درمورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.
مواردی که باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد شد:
١ – در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه)
٢- در صورت تراضی تمام شركا
٣ – در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد.
٤ – در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت.
٥ – در صورت ورشكستگی یكی از ای شركا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت.
٦ – در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت
شرکت تعاونی:
اصولاشرکت سهامی عام و خاص و….فعالیت انها به منظور سود دهی و بهره دهی بیشتر است ،اما هدف از تشکیل شرکت های تعاونی کمک به وضع اقتصادی و رفاهی شرکا می باشد.
فالیت شرکت های تعاونیدر زمینه ی تولید و توزیع است که بین اشخاص حقیقی است .
شرکت های تعاونی زمانی تاسیس می شود که وضعیت اقتصادی نا مساعد باشد برای کمک به قشر کم در امد جامعه.
در شرکت های تعاونی هدف مادی به عنوان هدف اصلی شرکت نیست ،هدف اصلی شرکت کمک و دادن خدمات است مثلا دادن اجناس با قیمت مناسب ،یا شرکت های کشاورزی که به منظور دادن کود ،بذر ،سم با قیمت مناسب برای کشاورزانی که توان مالی ندارند.

سه رکن اساسی در شرکت های تعاونی:

1-مجمع عمومی
2-هیات مدیره
3-بازرس
شرکت های تعاونی دو نوع هستند :
1-شرکت های تعاونی تولیدی :به منظور ایجاد اشتغال اعضا در امور کشاورزی ، دامداری ،دامپروری و…..
2-شرکت های تعاونی توزیعی :در زمینه ی تهیه وتولید کالا ، مسکن و… فعالیت می کنند

از لحاظ عضویت شرکت های تعاونی دو نوع هستند :

1_عام :عضویت برای همه ازاد است و قسمتی از سرمایه توسط مردم تعمین می شود .
2_خاص:عضویت برای گروه خاص است مثلا کارگران ،کشاورزان و……
ثبت شرکت های تعاونی :
اعضای تشکیل دهنده شامل هفت نفر مجمع عمومی موسس ، که سه نفر از انها به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره ی کل تعاون .
نوشتن اساسنامه ی شرکت پس از موافقت حد اقل دو سوم اعضا به تصویب می رسد .
تعداد اعضا در شرکت های تعاونی با توجه به سرمایه ی شرکت نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز تداول ثروت تعیین می گردد ولی در هر حال نباید از هفت نفر کمتر باشند.
سرمایه در شرکت های تعاونی از 51% کل سرمایه ی شرکت نباید کمتر باشد وزمانی یک شرکت تعاونی به ثبت می رسد که حد اقل یک سوم سرمایه چه به صورت نقدی چه جنسی تا مین شده باشد.
ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.
پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.
توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.
*در شرکت ها ی تعاونی ادغام توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.

شرکت ها ی تعاونی چند منظوره:

شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیر مرتبط با یکدیگر را – که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد – با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند. هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود ، می تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد ، مثلاَ یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود ، اقدام به فعالیت تولیدی ، واردات ، صادرات و سرمایه گذاری در شرکت های دیگر کند ، بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید ، مشروط به اینکه فعالیت های مذکور ، مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارمندان عضو باشد. در مقابل هر گاه یک شرکت تعاونی مصرف ، طبق اساسنامه آن چند منظوره باشد ، می تواند به فعالیت های مسکن ، اعتبار و تولیدی غیر مرتبط با نیازهای اعضا بپردازد.
• انواع چند منظوره
شرکت های تعاونی چند منظوره به دو صورت تشکیل می شوند ، چند منظوره خاص و چند منظوره عام
تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چند منظوره ، اولاَ منوط به آن است که مجوز فعالیت یا موافقت اصولی طرح های مورد نظر اخذ شده باشد ، ثانیاَ سرمایه شرکت با سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح های مذکور متناسب باشد.
شرکت تعاونی چند منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از بین داوطلبانی که واجد شرایط عضویت در تعاونی ها هستند ، در حد ظرفیت و امکانات خود و با توجه به اینکه کلیه اعضا باید در تعاونی شاغل باشند ، تعیین می کند.
در شرکت تعاونی چند منظوره عام ، هیئت موسس با دعوت عام از طریق انتشار آگهی و با قید این نکته که عضویت برای عموم آزاد است ، داوطلبان واجد شرایط عضویت را در حد ظرفیت و امکانات خود به عضویت می پذیرد. به موجب قانون ، در تعاونی های چند منظوره عام ، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ؛ اما اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود”.در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره ، تعاونی های دیگر ” شرکت های تعاونی یک منظوره ” نامیده می شوند ، مانند شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن ، اعتبار و غیر

انحلال و تصفیه:

در شرکت های تعاونی انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون انجام می شود .زمانی انحلال صورت می گیرد که :
1-در صورتیکه تعداد اعضا از حد کمتر باشد
2-فعال نبودن شرکت بیش از یک سال بدون دلیل
3-رعایت نکردن قوانین و مقررات بعد از سه بار اخطار
4-در نهایت ورشکستگی
بعد از انحلال شرکت سه نفر جهت امور تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ی ثبت معرفی می شود.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود برای کارهای تجاری که مسئولیت هر یک از اعضا به میزان سرمایه ای که می اورند بستگی دارد .
*مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6) احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مزایا و معایب ثبت شرکت نسبی

هر شریک به میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارا می باشد از نفع و ضرر بهره‌مند می‌شود، جز در مواقعی که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ولی اگر دارائی های شرکت برای تایید کردن دین آن کفایت نکند، اعضای شرکت به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص سوم مسئول پرداخت هستند مگر این که شرکت نامه یا اساسنامه طرز دیگری معین کرده باشد.بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء تاثیر دارد و درباره اشخاص سوم موثر نیست.
تفاوت بین شرکت نسبی و شرکت تضامنی
در شرکت های تضامنی شرکا در قبال طلبکاران مسئول پرداخت بدهی شرکت هستند ولی در شرکت های نسبی اگر سرمایه ی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد هر یک از اعضا به نسبت سهمی که دارند مسئول پرداخت هستند.
*برای نام گذاری شرکت های نسبی باید نسبی بودن در نام شرکت ذکر شود و همچنین نام یکی از شرکا قید شود و نام بقیه ی شرکا با عنوان برادران یا شرکا قید می شود.
ارکان شرکت های نسبی :
1-مدیر 2-همه شرکا
*مدیریت در شرکت های نسبی ماننده شرکت های تضامنی است یعنی مدیر توسط شرکا انتخاب می شود حال از بین اعضا برای تشکیل شرکت نسبی نیز نیاز به اساسنامه و شرکت نامه دارد که سرمایه تماما پرداخت و اگر سرمایه به صورت غیر نقدی باشد ار زیابی وتحویل داده می شود .تا زما نی که سرمایه کامل پرداخت نشده شرکت تشکیل نمی شود .
حدود اختیارات مدیر در شرکت نسبی در اساسنامه تایین می شود و مسئولیت مدیر در این شرکت ها مثل مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد .
*در شرکت های نسبی شرکا نمی توانند سهم خود را انتقال دهند مگر اینکه کلیه ی شرکا رضایت داشته باشند و شخصی که به عنوان شریک وارد شرکت می شود با توجه به سرمایه ای که می اورد نسبت به قروضی که شرکت دارد حتی قبل ورود او هم مسئول است.

سود و زیان در شرکت های نسبی:

در شرکت های نسبی هر کس به میزان سرمایه ای که وارد شرکت می کند از سود و زیان ان بهره مند می شود .زمانی که سرمایه ی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد شرکا در قبال افراد ثالث مسئول پرداخت هستند مگر این که در اساسنامه و شراکت نامه چیز دیگری ثبت شده باشد.
اگر بخاطر ضررهایی که شرکت کرده سرمایه ی شرکت کم شود شرکا تا زمانی که این کمبود جبران نشده حق برداشت سود را ندارند.
*طلبکاران :تا زمانی که شرکت فعال است طلبکاران باید طلب خود را از شرکت تقاضا کنند اما زمانی که شرکت منحل شد می توانند از تک تک شرکا با توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مطالبه کنند.

انحلال شرکت نسبی:

1-راضی بودن همه شرکا
2-رسیدن به هدفی که شرکت برای ان تشکیل شده و یا رسیدن به ان هدف غیر ممکن باشد
3-یکی از شرکا بنا به دلایلی تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشدو دادگاه دلیل ان را موجه بداند
4-در صورت فسخ یکی از شرکا
5-در صورت ورشکستگی یکی از شرکا
6-در صورت فوت یا محجوریت(منع)یکی از شرکا
7-انحلال به در خواست یکی از طلبکاران


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است