ثبت شرکت چیست ؟ | ثبتیکال

ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت چیست ؟
امتیاز این پست

ثبت شرکت قرادادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی )مردم عادی ( و حقوقی )شرکت ها ( بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط  خود را  در چهار چوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند و قوانین حاکم بر ثبت شرکتها تایین کننده چگونگی این روابط می باشد.  تعریف ارائه شده یکی از ساده ترین و صریح ترین تعاریف ثبت شرکت ها می باشد .
بنا بر ماده 195 قانون تجارت برای شروع فعالیت قانونی  اقتصادی ثبت شرکت لازمه شروع فعالیت و همچنین تابع قانون و مقررات قوانین  ثبت شرکت ها است .
ثبت شرکت مزایای گسترده ایی دارد چه از لحاظ روابط  بین شرکا  و چه از بابت روابط شرکا و مراجعین آنها  که برخی از این مزایا عبارتند از:
1- ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی افراد اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تما یل   بیشتر از سوی افراد برای ایجاد همکاری می گردد .
2- ثبت نمودن شرکت نشان دهنده این مهم می باشد که برای بوجود اوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده از سوی مراجع مربوطه انجام شده و مقررات آن رعایت گردیده است و فعالیت این مجموعه در چهار چوب قانون می باشد لذا باعت ایجاد حس اعتماد در مشتریان است.
3 -ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در  معامله کنندگان با شرکت در درجه ی بالایی  از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی  با شرکت منعقد  می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است (موارد مهم هر شرکت در جراید کثیر و انتشار اگهی می شود تا همه به این مهم آگاه باشند )
بنابر این برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار ثبت شرکت نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد.
با توجه به آشنایی با اهمیت و مزایای ثبت شرکت اکنون با برخی از مهمترین  باید ها و نباید های ثبت شرکت آشنا می شویم :
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی(در صورت احراز شرایط)می توانند ثبت شرکت نمایند.
2- دارا بودن سو پیشنه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست . فقط نمی توانند جز هیئیت مدیره و مدیر عامل و بازرسین باشند .
3- اشخاص خارجی با رعایت ضوابط می توانند بدون شریک ایرانی به صورت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند .
4- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.
.هر شرکتی در ایران تشکیل می شود مرکز اصلی ان در ایران است و ماهیت  ایرانی محسوب می شود .شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد .
در قانون تجاری ایران افراد می توانند با توجه به نوع فعالیت و کسب و کار خود و همچنین روابط بین شرکاء و مشتریان یکی از انواع شرکت های هفت گانه رایج را ثبت نمایند این شرکت ها عبارتند از:
1- شرکت سهامی
2- شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت نسبی
6- شرکت مختلط سهامی
7-شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت سهامی: عموما شرکت های مهم و بزرگ از نوع سهامی می باشند .شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه ان به تعداد سهام با ارزش یکسان تقسیم شده و شرکا می توانند با خرید هر تعداد سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند .
شرکت با مسئولیت محدود : به شرکت های سهامی ارتباط نزدیک دارد . در شرکت مئسولیت تک تک سهامداران در برابر بدهی ها شرکت محدود به سرمایه گذاری انها در شرکت دارد .پس داشته های شرکت است پاسخگوی مطالبات بستاتکار نباشد .شرکا (اینجا دیگر نباید گفت سهامداران ) تنها سرمایه خود را در شرکت از دست می دهند و فرد طلبکارحق تامین طلب خود را از اموال شخصی ندارد بزرگترین مزیت شرکت با مئسولیت محدود این است که هیچ گونه حد سرمایه گذاری برای ان در نظر گرفته نشده است و با هر میزان سرمایه  قابل ثبت است .
شرکت تضامنی : در شرکت تضامنی هرکدام از شرکا ضامت تمام بدهی و دیون شرکت است به عنوان مثال اگر شخصی یک فقره  چک شصت میلیون از یک شرکت تضامنی ور شکسته داشته باشد هر کدام از صاحبان شرکت که در دسترس باشد موظف است تمام پول او را بدهد و اهمیت ندارد که سهم وی از سرمایه شرکت چند در صد است بنابر این مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی بیشتر از سایر شرکت ها است زیرا تعهدات انها محدود به مبلغ سرمایه انها نیست .
شرکت نسبی:شرکت نسبی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است . در اسم شرکت نسبی لا اقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تامین قروض شرکت هستند.
شرکت تعاونی تولید و مصرف : شرکت تعاونی شرکتی است که بین  تعداد افراد عمومی به تنهایی که قادر به حل بعضی از مشکلات خود تیستند بوجود امده است شرکت تعاونی شرکتی است که در ان به جای سرمایه هر عضو هرکدام از اعضا در ان نقش اصلی را دارا می باشند .می توان گت خصوصیت اصلی این نوع شرکت ان است که عضو بدون توجه به سرمایه وی دارای رای است .
شر کت مختلط سهامی : شرکت سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود . شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مئسول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .در صورت تعدد شریک ضامن مئسولیت انها در مقابل طبکاران و روبط انها تابع مقرات شرکت تضامنی خواهد بود.
این ها توضیحات مختصری جهت آشنایی اولیه با انواع هفت گانه شرکت تجاری رایج در ایران بود، در مقالات بعدی به شرح کاملی از انواع این شرکتها و قوانین رایج به آن خواهیم پرداخت.
ثبت تشرکت ایده
با ما به روز باشید …


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است