ثبت شعبه شركت خارجي در ایران | ثبتیکال

ثبت شعبه شركت خارجي در ایران

ثبت شعبه شركت خارجي در ایران
امتیاز این پست

تجارت میان کشورها از سالهای بسیار دور رایج بوده است و تجار همواره بدنبال بازارهای جهانی تازه جهت رونق کسب و کار خویش بوده اند . اکنون نیز با توجه به تغییرات چهره تجارت و به روز رسانی آن ،ثبت شرکت به عنوان یکی از قدم های اولیه جهت فعالیت های تجاری حائز اهمیت بسیار می باشد و یکی از مهم ترین بخش های آن مربوط به ثبت شرکت در سایر کشور ها به جهت گسترش دامنه تجارت می باشد در این مقاله قصد داریم تا شرایط و ضوابط ثبت شعبه شرکت های خارجی  در ایران را بررسی نماییم .
در این راستا در ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها آمده است:«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. »
لذا مطابق این قانون هر شرکت خارجی که مایل به ایجاد رابطه تجاری، صنعتی و یا مالی با ایران باشد در ابتدا ملزم به طی مراحل لازم جهت قانونی شناخته شدن در کشور خودش می باشد و پس از آن مراحل رایج بر قانون تجارت ایران را طی نماید .
شركت‌هاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران بايستي اسناد و مدارك زير را تهيه و به اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری ارائه نمايند:
جهت ثبت شعبه از شرکت های خارجی در ایران تهیه این مدارک و شرایط ازامی می باشد:
1-اظهارنامه ثبت .
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آنها (ماده 5 آئین نامه)
توجه داشته باشد که اظهار نامه می بایست به زبان فارسی تنظیم شود و حاوی این نکات باشد:
1-نام کامل شرکت.
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3-مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن.
4-تابعیت شرکت.
5- مقدار سرمایه شرکت.
6-آخرین بیلان شرکت مشروط براین که قوانین جاریه یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دارد شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین کشور اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی و مالی در ایران مبادرت می نماید.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط کشور است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
12- تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق ماده 6 قابل انتشار باشد به اداره ثبت شرکت ها بدهند (ماده 6 آئین نامه).
در ماده 7 قانون تجارت ایران آئین نامه بدین شرح می باشد:
«رونویس اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه  آن نمایندگان و هم چنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند تصدیق گردد – امضای آن شخص و یا اشخاص باید به تصدیق مقام صلاحیت دار کشوری که امضاء در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قونسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی و یا قونسولی دولت متبوع شرکت در ایران به رسد.»
همچنین به موجب همین ماده کلیه اوراقی که جهت ارائه به اداره ثبت آماده می شوند باید به زبان فارسی تهیه شده باشد و یا ترجمه مصدق آن به فارسی ضمیمه باشد.
ثبت در دفتر مخصوصی خواهد بود که برای شرکت های خارجی تخصیص داده شده و مفاد اظهارنامه در آن به ثبت می رسد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است