ثبت نام در دفتر ثبت تجاری | ثبتیکال

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
امتیاز این پست

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند که عبارتند از :
1. تنظیم دفاتر تجاری
2. ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
3. اعلام ورشکستگی
منظور از ثبت تجاری ، ثبت مشخصات فردی تاجر مانند ( نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد و … ) وی می باشد و نباید با اسم تجاری اشتباه شود. زیرا اسم تجاری معرف نام تجارتخانه می باشد ولی ثبت تجاری بیانگر مشخصات تاجری است .
بر اساس ماده 16 قانون تجارت، در تقاطی که وزارت دادگستری دفتر ثبت تجاری تاسیس کند، کلیه کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند ( به جز کسبه جزء ) باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند؛ والا به جزای نقدی از 200 تا 2000 ریال محکوم خواهند شد.
طبق آیین نامه وزارت دادگستری، مقام صالح ثبت دفتر تجاری، اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

  • ضوابط قانونی ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

1. دفتر ثبت تجاری، دفتری است برای ثبت نام تجار اعم از ایرانی و خارجی، به استثناء کسبه جزء. ( ماده 16 ق. ت )
2. کلیه تجاری که در ایران به فعالیت تجاری مشغول اند اعم از آنکه شخص حقیقی باشند یا آنکه در قالب شرکت تجاری فعالیت نمایند، باید در این دفتر ثبت شوند. حتی اگر شرکت تجاری در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد، باز هم باید در این دفتر به ثبت نام بپردازد. ( ماده 18 ق. ت )
3. ثبت نام در دفتر ثبت تجاری، دلیل تاجر بودن نیست و عدم ثبت نام هم دلیل تاجر نبودن نیست. بلکه تنها دلیل تاجر بودن آن است که شغل معمولی شخص، اشتغال به اعمال تجاری باشد. ( ماده 1 ق. ت )
4. همان طور که اشاره شد، عدم ثبت نام تاجر در این دفتر جزای نقدی دارد. رسیدگی به این عنوان جزایی استثنائاَ نیازی به مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب در دادسرا ندارد و مستقیماَ در دادگاه به عمل می آید. ( ماده 16 ق. ت )
5. ثبت نام تاجر الزامی است و نباید با ثبت اسم تجاری، موضوع ماده 576 قانون تجارت اشتباه شود.
6. هر تاجری که در دفتر ثبت تجاری، ثبت نام نموده باشد، باید در کلیه اسناد، صورت حساب ها و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که تحت چه نمره ای به ثبت رسیده است. ( ماده 18 ق. ت )
ثبت اطلاعات مربوطه در دفتر مزبور عمل اداری است و اداره ثبت هیچ گونه رسیدگی و تحقیقی راجع به صحت و سقم اظهاراتی که از طرف تاجر می شود به عمل نمی آورد. بنابراین طریقه ثبت ” اعلامی” است و اداره ثبت به هیچ وجه نمی تواند اعتبار اطلاعات مزبور را تایید کند . به این جهت تجار رغبتی به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری نشان نمی دهند و برای کسب اطلاعات راجع به وضع تاجر نیز کمتر کسی به دفتر ثبت مزبور مراجعه می کند منتهی چون عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است اغلب تجار و شرکت ها مجبور به ثبت موسسه خود در دفتر ثبت بازرگانی شده اند. زیرا مجازاتی که قانون برای عدم ثبت تجاری قائل شده است فعلاَ به قدری ناچیز است که اثر عمل ندارد مخصوصاَ که تعقیب به جهت عدم ثبت تجاری تاکنون معمول نشده است. بنابراین تنها فایده ای که فعلاَ دفتر ثبت تجاری دارد یکی تعیین تعداد تجاری است که رسماَ خود را تاجر قلمداد می کنند . دیگر به شمار رفتن اماره قانونی برای تشخیص تاجر بودن کسی که نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت کرده است ( تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است ). و بالاخره نشان دادن اطلاعات مخصوصی راجع به وضع تجاری بر طبق اظهارات خود تاجر بدون هیچ گونه تضمینی راجع به صحت و سقم آن ها از طرف اداره ثبت.
برای ثبت در دفتر تجاری باید اظهارنامه ای در 3 نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است تنظیم و به دفتر ثبت تجاری تسلیم شود.
برای ثبت تجاری باید اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی بازرگان، شماره و محل صدور شناسنامه، تابعیت تاجر، تاریخ اشتغال به تجارت ، نوع تجارت ، جنس کالای موضوع تجارت و. رشته تجارت داخلی یا خارجی منعکس شوند.
طبق قانون ، متصدی دفتر ثبت تجاری مکلف است مفاد اظهارنامه را در ظرف ده روز در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجاری محل را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه مزبور ثبت شده است ارسال دارد. اظهارنامه ای که به این طریق ثبت آن در دفتر ثبت تجاری تصدیق شده است به منزله تصدیق ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است