راهنمای ثبت شرکت انفورماتیک | ثبتیکال

راهنمای ثبت شرکت انفورماتیک

راهنمای ثبت شرکت انفورماتیک
امتیاز این پست

علوم انفورماتیک چیست ؟ یکی از علوم روز دنیا علم انفورماتیک می باشد که علاقه مندان و فعالان این رشته به در پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه های اطلاعاتی فعالند و همچنین به مطالعه و بررسی الگوریتم موجود در سیستم های طبیعی و مصنوعی می پردازند  و نحوه ذخیره سازی و پردازش و نقل و انتقال اطلاعات را بررسی می نمایند.

علاوه بر اینها علم انفورماتیک در شاخه ایی نیز به بررسی مطالعات تقابل انسان و رایانه می پردازد. در کل حوزه فعالیت شرکت های انفورماتیک در سال های اخیر ارائه خدمات و  آسانتر نمودن اموری مانند(امور بانکی ، اداری ، پزشکی ، …) بوده است
افرادی که مایل به تاسیس شرکت انفورماتیک می باشند مانند سایر شرکتها و موسسات غیر تجاری ملزم به ثبت قانونی و طی مراحل ثبت شرکت در موسسه ثبت شرکت ها می باشند .
همچنین شرکتهای انفورماتیک از جمله شرکتهایی می باشند که جهت فعالیت و انعقاد قرار داد های دولتی ملزم به ارائه رتبه بندی می باشند.
رتبه بندی شرکت های انفو رماتیک طبق ایین نامه شورای عا لی، سه ملاک مهم در رتبه بندی این شرکت ها تاثیر دارد : نیروی انسانی ، در امد ، رضایت مشتری .از میا ن سه عامل ذکر شده ارزیابی شر کت های انفورما تیک عامل نیروی انسا نی 80 در صد و عامل در امد 20 در صد از امتیاز کل شرکت را به خود اختصاص می دهد و رتبه بندی این نوع شرکت ها بصورت 1 تا 7 می باشد که  7   پایین ترین و 1 بلا ترین رتبه محسوب می شود .
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 14شاخه انجام میشود
1 پشتیبانی و تولید بسته های نرم افزار و نرم افزار های حامل محتوا
2 امنیت فضای تبادل و تولید اطلاعات
3 اتوماسیون صنعتی
4 اموزش و پرو ژهای پژوهش
5 پشتیبانی و تولید نرم افزار بر اساس سفارشات مشتری
6 تولید قطعات جانبی
7 پشتیبانی و تولید نرم افزار ها بر اسا س سفارشا ت مشتری
8 تولید دستگاه های جانبی
9 خدمات پشتیبا نی
10-خدما ت شبکه های اطلاع رسانی Providers 
11-پشتیبانی و ارائه سخت افزاری وغیره  Mainframe
12 سیستم ویژه
13 شبکه داده های مخابراتی و رایانه ای
14 مشا وره و نظارت بر اجرای طر ح های انفو رماتیکی
 مدارک رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
1 فا یل اسکن شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت
2 فایل  اسکن  شده مدرک تحصیلی مدیر عامل
3 فا یل اسکن شده روز نامه رسمی تغییر موضوع سه لیست بیمه مذکور
4 فایل اسکن شده فیش های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
5 فایل اسکن شده مدرک کارشنا س اول و دوم
6 فایل اسکن شده برگ قعطی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال قبل
7 فایل اسکن شده سه لیست بیمه اخبر و جدید شرکت
گواهی رتبه بندی انفورماتیک یک سال اعتبار دارد و پس از ان شرکت می توانند با رائه اظهار نامه مالیاتی امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بندی بالاتری دریافت نمایند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان

 


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است