راهنمای ثبت موسسه اموزشی | ثبتیکال

راهنمای ثبت موسسه اموزشی

راهنمای ثبت موسسه اموزشی
امتیاز این پست

اموزش چیست ؟
یکی از مهمترین ابعاد فردی ، سازمانی و اجتماعی که امروزه در تمامی جوامع خصوصا جوامع پیشرفته از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد ، امر خطیر آموزش است . که همواره به عنوان یکی از راه حل های بهبود کیفیت و حل مشکلات جوامع مورد توجه بوده است.
امروزه آموزش تنها به معنای آموزشی نیست که تنها کودکان یا جوانان یک جامعه بدان مشغول باشند بلکه به عنوان یک حرکت سریع لازمه بسیاری افراد ،سازمان ها و ….. می باشد.
هدف از ارائه این مقاله بررسی شرایط ثبت موسسات آموزشی می باشد که در ابتدای مطلب به تعاریفی از آموزش اشاره گردید و در ادامه به ارائه تعریف کوتاهی از موسسه می پردازیم و شرایط ثبت اینگونه موسسه را بررسی می نماییم:
موسسه چیست ؟  ماده 584 قانون تجارت در تعریف موسسات غیر تجاری ( مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال ان تشکیل می شود اعم از ان موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند )  مو سسات با اهداف نامحدود و متفاوت که سوداوری و فعالیت های اقتصادی هم می تواند جزیی از انها باشد تاسیس می شود .
موضوع فعالیت موسسات آموزشی  
1-ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری .
2-انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی
3-مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
4-ارایه خد ما ت در زمینه فعا لیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری واموردانشجویی
5-تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
6-تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه
7-موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی
جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان های ذیربط مجوز اخذ نمود. سازمان های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری میباشند
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه
1-اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا
2-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
3-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری
4-فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها
5-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
6-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا .
مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی
1-تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد
2-فرم مشخصات عمومی متقاضی
3-تصویرپروانه تاسیس
4-فرم تکمیل شده درخواست دوره
5-تایید اماکن
6-تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی
7-تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری
8-معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی
9-تصویر آخرین روزنامه رسمی
10-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
11-تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
12-تعهد نامه
13-تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی
مراحل صدور مجوز موسسه آموزشی
1-دریافت مجوز از واحد آموزش فرهنگی وهنری اداره کل توسط ادارات شهرستان وابلاغ به متقاضی انجام میگیرد
2-درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرایی دوره های مهارتی
3-درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایان دوره اداره شهرستان ارسال وپس از تایید مراتب کتبا  به واحد آموزش های فرهنگی وهنری اداره کل ارسال می شود
4-ابلاغ شرایط به متقاضیان ودرخواست مدارک
  5-دفترچه قوانین و دستور العمل ها وعناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان  به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود .
  6-زمان ارسال مدارک وپرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال وبرای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هرسال تا پایان خرداد ماه واز اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد
  7-متقاضی بایستی برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش پرورش منطقه هماهنگی نمایید وبرای جذب هنرجویان بزرگسال ازطریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نمایند.
با سپاس از همراهی شما عزیزان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است