راهنمای ثبت موسسه حقوقی | ثبتیکال

راهنمای ثبت موسسه حقوقی

راهنمای ثبت موسسه حقوقی
امتیاز این پست

موسسه حقوقی از جمله موسسات انتفاعی می باشد که لزوما توسط یک یا چند وکیل و حقوقدان با توجه به جنبه های متفاوت از علم حقوق تاسیس و اداره می شود.  
فعالیت این نوع موسسه ها ارائه خدمات حقوقی و دفاع از حقوق افراد در حوزه های مختلف قانونی مانند (حقوق کیفری ، حقوق کار ، حقوق حمل و نقل ، دعاوی تجاری ، حقوق مالیاتی ، حقوق مالکیت فکری) می باشد.
جهت تاسیس این نوع موسسه داشتن حداقل مدرک کارشناسی برای موسسین ضروری می باشد. توجه داشته باشدکه یکی از مهمترین مراحل دریافت و ارائه پروانه تاسیس از قوه قضایی می باشد. این پروانه برای مدتی خاص صادر می شود و تمدید آن تابع قوانین تمدید این سازمان می باشد.
 شرایط  ثبت موسسه حقوقی :
 حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر می با شد، که یک نفر از اعضای  موسس باید دارای بیش از حد ده سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
یکی دیگر از شروط ثبت، تایید اساسنامه نزد دادگستری و سپس ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها می باشد ،در اساسنامه نیز لازم است نام موسسه حقوقی و اعضا موسسه همچنین مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی انان قید گردد و هر گونه تغییرات در اساسنامه و ارکان موسسه می بایست ازنظر قانونی تایید گردد و در دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شر کت ها ارسال شود.
اعضا موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشد  
الف ) تمدید مستمر پروانه وکالت
ب) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر
ج) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا ..
د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت  
اگر یکی از اعضای شرکت زمانی حتی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد ( فاقد گردد ) از عضویت در موسسه حقوقی محروم و عزل می گردد و اگر با خروج عضو تعداد اعضای موسسه از حد نصاب کمترشود بقیه اعضا موظفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام به کانون وکلا به جایگزینی یک عضو دارایشرایط فوق اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی  
   
1- دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)
  2-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4 دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده
5 تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی
7 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
8-چنانچه موسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی در 2 نسخه
9-همانگونه که اشاره شدحداقل یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت باید مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی داشته باشند  لازم به توضیح است باید این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضاء هیئت مدیره ی شرکت باشد.
با آرزوی رضایت شما عزیزان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است