شرایط انتخاب هئیت مدیره ومدیر عامل و بازرسان در تعاونی ها | ثبتیکال

شرایط انتخاب هئیت مدیره ومدیر عامل و بازرسان در تعاونی ها

شرایط انتخاب هئیت مدیره ومدیر عامل و بازرسان در تعاونی ها
امتیاز این پست

شرکت تعاونی چیست ؟
شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون  تشکیل می شود .
انواع شرکت های تعاونی

در حال حاضر، طبق قانون دو نوع شرکت تعاونی وجود دارد : تعاونی تولید و تعاونی توزیع ، تعاونی تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپزشکی ، شیلات و صنعت و … فعالیت می کنند. تعاونی توزیع ، شامل تعاونی هایی است که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید.
ارکان شرکت تعاونی
طبق ماده 17 قانون شرکت های مقرر می دارد شرکت های تعاونی دارای ارکان زیر می باشد
-1مجمع عمومی (ارکان تصمیم گیرنده (
-2هیات مدیره (ارکان اداره کننده (
-3بازرس یا بازرسان (ارکان کنترل کننده (
شرایط اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی
-1تابعیت جمهوری اسلامی ایران
-2ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خودشان)
-3دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
-4عدم ممنوعیت قانونی و حجر
-5عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
-6عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
-7سایر شرایط عضویت در شرکت تعاونی که در ق. ب . ت مذکور است.
مدیر عامل در شرکت تعاونی  
-1مرجع انتخاب مدیر عامل : هیات مدیره می باشد. ( ماده 37 ق. ب. ت(
-2مرجع عزل و قبول استعفای مدیر عامل : هیات مدیره می باشد. ( ماده 37 ق. ب. ت(
-3مرجع نظارت بر عملیات مدیر عامل : هیات مدیره می باشد. ( ماده 37 ق. ب. ت(
-4تعیین میزان حقوق مدیر عامل : میزان حقوق او توسط هیات مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد می گردد و از سوی مجمع عمومی تصویب می شود. ( ماده 37 ق. ب. ت(
-5مدیر عامل ممکن است از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی  باشد. ( ماده 37 ق. ب. ت(
-6مدت مدیریت مدیر عامل 2 سال است. ( ماده 39 ق. ب. ت (
-7وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. ( ماده 39 ق. ب. ت (
-8مدیر عامل زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید. ( ماده 39 ق. ب. ت (
-9هیات مدیره می تواند با اکثریت سه چهارم آراء قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ( ماده 37 ق. ب. ت (
بازرسان : ( ماده 40 ق. ب. ت (
-1مرجع انتخاب بازرسان : مجمع عمومی عادی می باشد
-2مدت ماموریت بازرسان : 1 سال است و قابل تمدید نیز می باشد
-3بازرس ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی
-4مرجع تعیین میزان حق الزحمه و پاداش بازرسان : مجمع عمومی عادی می باشد.
-5تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند. در قانون حداکثری برای آن ها تعیین نشده است
چند نکته مهم در رابطه با اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی:
در اتحادیه های تعاونی نیز مانند برخی از شرکت های تعاونی، اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط معینی باشند. این شرایط در ماده 38 قانون بخش تعاونی مقرر شده است 
معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان اتحادیه های تعاونی با اتحادیه مربوط، مانند معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت های تعاونی با شرکت تعاونی مربوط، تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد
در اتحادیه های تعاونی نیز مانند شرکت های تعاونی، هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان نمی تواند سمت عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرسی اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند
وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور اتحادیه تعاونی، می تواند مراتب را به دادگاه اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که در رسیدگی مقدماتی تخلف هیئت مدیره احراز شود، حکم تعلیق مدیران اتحادیه را صادر کند؛ در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب کند .
با سپاس از همراهی شما عزیزان.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است