شرایط تاسیس شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری | ثبتیکال

شرایط تاسیس شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

شرایط تاسیس شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری
امتیاز این پست

سفر و کشف و تجربه اماکن جدید همواره یکی از علاقه مندی های انسان بوده است و در طول تاریخ  انسان ها با اهداف گوناگون مانند سیاحت ، تجارت ، دلایل مختلف شغلی، مذهبی و …..راهی سفر می شدند ، این میزان از تقاضا، بازار کار بسیار گسترده ایی برای افراد فعال در این رشته فراهم آورده است . و افراد زیادی مایل به شرکت هایی هستند که با موضوعات مختلف جهت ارائه انواع خدمات مربوط به مسافرین فعال می باشند.
در ابتدای راه لازم ذکر است که کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های مسافرتی،سیاحتی-جها نگردی و زیارتی می نمایند موظفند با توجه به نوع فعالیت و موضوع آن مجوزهای لازم را از مرجع مربوط اخذ نمایند .در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
در رابطه با این مرجع اخذ ایننوع مجوز می بایست اشاره نمود:
افراد حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت ارائه خدمات مسافرتی ملزم به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری می باشند و در صورت تمایل به فعالیت در موضوع ارائه خدمات سیاحتی جهانگردی و یا زیارتی مجوز لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد.
در صورتی که مجموعه ایی مایل به فعالیت در زمینه مسافرت های ایرانگردی و جها نگردی باشد ،جهت ثبت این شرکت با موضوع فوق پس از احراز شرایطی که  از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام گردیده است و جلب موافقت اولیه سازمان مربوطه می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند و از میان قالبهای تجاری رایج درایران، شرکت با مسئولیت محدود جهت فعالیت این موضوع مناسب می باشد.
بنابراین مطابق با آیین نامه هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی امکان اخذ مجوز را دارا است؛ منتها در نحوه پذیرش اخذ مجوز بین فرد و شخص حقوقی تفاوت هایی وجود دارد. مطابق با آیین نامه موصوف، یکسری ضوابط کلی برای همه متقاضیان مطرح می شود. این ضوابط عبارتند از :
شرایط مجوز صدور شرکت
الف- ضوابط کلی
1 ارائه محل مناسب برای دفتر کار  2- معرفی مدیر دفتر  3- ارایه محل مناسب برای دفتر کا ر 4- سپردن تضمین
ب- شرایط اشخاص حقوقی
1 تابعیت ایران  2- ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعا لیت های موضوع ایین نامه نظارت
جهت تاسیس و فعا لیت دفتر های خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جها نگردی و زیا رتی  
پ- شرایط اشخاصی حقیقی
1 تابعیت ایران
2 متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اسا سی
3 عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجه ذی صلاح
 4- ارائه گواهی عدم سو پیشینه
5 داشتن حد اقل 25 سال سن
6 کارت پایایان خدمت نظام وظیقه یا معا فیت از ان برای متقا ضیان مرد
7 نداشتن اشتغال دیگر که ما نع فعا لیت مورد نظر باشد
8 داشتن حداقل 3 سال سا بقه کار مفید مر تبط با فعا لیت مرتبط و صلا حیت شغلی
در انتها توجه داشته باشید که بین دفاتر خدمات مسافرتی و دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی تفاوتی وجود دارد؛ دفتر خدمات مسافرتی در زمینه تنظیم برنامه های مسا فرتی، فروش بلیت مسافرت، ذخیره مکان و هر گونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می کند و دفتر خدمات سیاحتی – جها نگردی در زمینه اخذ رواد ید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جها نگردی فعالیت می کند  


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است