شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟ | ثبتیکال

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟
امتیاز این پست

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
در این تعریف :
– سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،
– مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،
– سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ،
– شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.
شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. یعنی دو شرط تادیه تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم و تقویم سهم الشرکه غیرنقدی شرط تشکیل شرکت می باشد. البته شروط تصریح شده در قانون تجارت دلیل بر این نیست که سایر شروط عمومی اهمیت نداشته باشد پس شروط تشکیل شرکت را به شرح ذیل تقسیم بندی می نماییم :

  • شرایط عمومی

تشکیل شرکت ماهیت قراردادی دارد از این رو رعایت شروط اساسی معاملات ضروری است و عدم رعایت این شروط به بطلان یا عدم نفوذ شرکت منجر خواهد شد. شرایط عمومی دو قسم است : اول شرایط ماهوی . دوم شرایط شکلی
شرایط ماهوی همان شرایطی است که در ماده 190 قانون مدنی برای انجام کلیه معاملات و توافق اعم از تجاری و غیرتجاری باید مورد لحاظ قرار گیرد مانند قصد و رضای طرفین ، اهلیت طرفین ، معین بودن موضوع و مشروعیت موضوع توافق و شرایط شکلی که عبارتند از ضرورت وجود قرارداد کتبی و لزوم ثبت شرکت ، نشر خلاصه شرکت نامه

  • شرایط اختصاصی

علاوه بر شرایط عمومی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط اختصاصی ذیل هم ضروری است :
اول شرایط راجع به سرمایه :
اگر چه در قانون تجارت حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده لیکن به موجب ماده 120 همان قانون نمی تواند سرمایه را به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآید و مطابق ماده 94 قانون تجارت باید سهم الشرکه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تسلیم و تقویم و در شرکت نامه تصریح گردد.
دوم شرایط راجع به شرکاء :
حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است. البته در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی سال 1392 که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک نفر هم میسر گردیده است.
نکته : برخلاف شرکت سهامی خاص که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی ضروری است . در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
نکته : از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد تنظیم شرکت نامه و اساسنامه است اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن آن سخنی به میان نیامده لکن به کار بردن کلمه الزام در شرکت نامه برای تقویم سهم الشرکه غیرنقدی و یا بند 2 ماده 3 نظامنامه قانون تجارت به ضرورت وجود شرکت نامه جهت تاسیس دلالت بر الزامی بودن آن دارد.

  • شرایط انتخاب اسم شرکت

در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. دوم اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم  او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
در ماده 95 قانون تجارت 1311 ضمانت اجرایی عدم قید عبارت ” با مسئولیت محدود ” را تضامنی محسوب شدن شرکت در مقابل اشخاص ثالث دانسته این ضمانت آثار مهمی دارد از جمله حق مراجعه به طلبکاران به شرکای ضامن در صورت مازاد بودن دیون شرکت بر دارایی آن و در مورد اثر ورشکستگی شرکاء بر شرکت و بالعکس. البته شرکاء فی النفسه شریک ضامن نیستند بلکه فقط در مقابل اشخاص ثالث که از نوع شرکت و مسئولیت های مدیران ناآگاه بوده اند شرکاء ضامن فرض می شوند و مسئولیت شرکاء ضامن بر آن ها تحمیل می شود.
ثبت ایده ی نو
{ با ما به روز باشید }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است