شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران | ثبتیکال

شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران
امتیاز این پست

برای اینکه شرکت های خارجی توانایی انجام عملیات تجاری را در ایران داشته باشند دو شرط لازم است :
1- در کشور خود قانون شناخته شده باشند.
2- در اداره ثبت شرکت ها با رعایت آیین نامه ثبت شرکت ها به ثبت برسند.
شایان ذکر است، ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد ، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد. شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
شركتهاي خارجی در ایران می توانند با رعایت شرایط فوق، در زمینه های ذیل نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :
1- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
2- انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .
4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.
6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.
7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی

جهت ثبت شرکت های خارجی مدارک ذیل باید به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد :
1- اظهارنامه ثبت شرکت که باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت .
یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک
و مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا ماینده سیاسی.
کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
ظرف یک ماه از تاریخ ثبت مراتب ذیل جهت آگهی سهام منتشر می شود.
1- خلاصه اساسنامه
2- نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
3- نام فراد دارای حق امضاء
4- نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبتیکال؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است