شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود
5 (100%) 1 vote

در اسم شرکت باید عبارت (مسئولیت محدود )قید شود.
شرکت با مسئولیت محدود:مسئولیت کم است ،حداقل دو شریک دارد،سرمایه به سهام تبدیل نمیشود ،هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که برای شرکت تعیین کردند در قرو ض و تعهدات ها شرکت شریکند به دلیل است که به این شرکت با مسئولیت محدود می نامند.

*این شرکت نوع شرکت ها نمی توانند از بانک وام بگیرند ویا در مناقصات شرکت کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-کپی شنا سنامه و کارت کارت ملی
2-گواهی عدم سو پیشینه
3-تقاضا نامه ی شرکت
4-شرکت نامه دو نسخه
5-اساسنامه دو نسخه
6-دو نسخه صو رت جلسه مجمع عمومی
7-اخذ جواز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت

 

مراحل ثبت
پس از تکمیل مدارک و تعیین نام  ،مراجعه به بانک معین ،فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شر کت ها ارائه و واحد مزبور نبست به مهر  نمودن برگ اظهار نامه اقدام می کند.
*نام شرکت نباید تکراری باشد .
چنان چه در انتخاب نام شرکت مشکل دارید می توانید با مشاوران شرکت ثبتیکال تماس حاصل فرمایید
*مدارک ذکر شده تحویل داده و رسید دریافت می کنند و تاریخ   اعلام نتیجه قید میگردد و در روز موعود وکیل شرکت یا شرکا  به باجه اعلام نتیجه ثبت شرکت مراجعه  می کنند
*در صورت عدم مشکل متقا ضی باید به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق ثبت که در اظهار نامه قید  شده اقدام می نمایند.
*پس از پرداخت مبلغ حق ثبت فیش مربوطه به واحد ارائه داده تا ذیل برگ تقا ضا نامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نمایند.
*مدارک به واحد ثبت تحویل ،مسئول مربوطه پس از ثبت در  دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و از شخص معرفی شده توسط شرکا (ا ز خود شرکا یا وکیل رسمی شرکت )با قید جمله یثبت با سند برابر است امضا می نماید .اگهی تایپ شده به امضا رئیس می رسد . یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت نکهداری می شود.
و یک نسخه از مدارک که شامل (تقاضانامه ،شرکت نامه ،اساسنامه ،صورت جلسه،مجمع عمومی موسس ،صورت جلسه هیئت مدیره )به مهر اداره کل ثبت شرکت می رسد و تحویل متقاضی می گردد.
*متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده را به دبیر خانه اداره کل ثبت شرکت ها برده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه شماره ثبت به ان می دهدوپس از مهر نمودن اگهی تایپ شده پرونده را ضبط و بقیه ی مدارک تحویل متقاضی می شود.
*متقاضی پس از تحویل مدارک مربوط به خود ،نسخه دوم اگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالا نتشار تحویل و نسخه ی اول اگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر  روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ی رسمی (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می کردد)تحویل می نمایند.
*تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت های تضامنی :
مسولیت هر یک از شرکا در مورد بدهی ها و تعهدات شرکت  محدود به اورده ی نقدی انها در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند .یعنی در صورتیکه شرکت ورشکست کرد و شرکت نتواند جوابگوی طلبکاران و اشخاص ثالث باشد تنها سرمایه شرکا از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.

انتخاب نام
در انتخاب نام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید عنوان مسئولیت محدود درج شود .نام شرکت نباید در بر گیرنده ی اسم هیچ کدام از شرکا باشد زیرا شریکی که نام او در نام شرکت ذکر شود در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن  در شرکت تضامنی را دارد.
سرمایه:حداقل سرمایه برای شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان است .
شرایط شرکا :
داشتن سن قانونی بالای هجده سال ،افراد زیر هجده سال نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند  تنها می توانند به عنوان شریک درشرکت حضور داشته باشند . اگر تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت ناظرین باشد و هیئت مذ بور حداقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد .حداقل تعداد مدیران یک نفر است .هیئت مدیره کارمند دولت نباید باشد ،سابقه ی کیفری نباید داشته باشد ،اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین مد شوند مگر اینکه خلاف این امر در اساسنامه مقرر گردد .انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت با مسئولیت محدود کاملا اختیاری است . 
تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص
1-در شرکت مسئولیت محدود تعداد اعضا حداقل دو نفر است اما در شرکت سهامی خاص حداقل اعضا سه نفر است 2-حداقل سرمایه صد هزار تومان 3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35%سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک قرار گیرد و گواهی مربوطه ارائه و 65%در تعهد سهامداران ،در شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید  و ارئه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد .
4-انتخاب بازرس  در شرک سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است 5-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص دو سال است که قابل تمدید است اما شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود انتخاب می شود.6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص اسان تر و در شرکت با مسئو لیت محدود مشکل تر است 8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شود ،اماد در شرکت مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت ناظر انجام می شود در صورتیکه تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد.9-در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص افزایش سرمایه اختیاری است10-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام تبدیل نمی شود و شرکا به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند 11-مدیران در شرکت  سهامی خاص باید سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند12-تعمیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه ی شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند 13-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.14-تقویم سهم شرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در ای خصوص دارای مسئولیت می باشد تقویم اورده ی غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-
  پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2-  تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc  تعیین نام )
3- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده  ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده  [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )
4- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  تکمیل شده ، نمونه  شرکت نامه  تکمیل نشده [ به منظور  تمرین متقاضی جهت  تهیه  فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها  تهیه  گردند.

5-  دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  )
6- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه  مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره  )
7- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره )
8- فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها  روش تعیین نام
8-  کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )  
9- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
10-             معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 
11-تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .
12- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

 معایب و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود
معایب:بعضی از بانکهای خصوصی به این شرکت ها وام نمی دهند ،معمولا نمی توان با این شرکت ها در مناقصات دولتی شرکت کرد.
محاسن: فقط نیاز به دو نفر عضو اصلی دارد ،هر سال نیاز به معرفی اعضا ندارد و تنظیم صورت جلسه و تایید و ثبت ان نیاز ندارد
مالیات
الف :مالیات بر عملکرد شرکت
ب:مالیات بر ارزش افزوده
انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
1-وقتی که شرکت به   هدفی که برای ان تشکیل شده رسیده باشد یا انجام ان غیر ممکن باشد
2-وقتی که شرکت باید در مدت معینی تشکیل و این مدت گذشته باشد
3-در صورت ورشکستگی
4-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم انها  بیشتر از نصف سرمایه شرکت است
5-در صورتیکه به واسطه ضرر های وارد شده نصف سرمایه ی شرکت رفتنه و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و دلایل او موجه بوده و سایر شرکا حاضر نبا شند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند
6-در صورت فوت یکی از شرکا
 
 با مراجعه به موسسه ی ثبتیکال برای ثبت شرکت ، شما می توانید از راهنمایی مشاوران این موسسه برخوردار شوید  . یکی از مزایای مهم این موسسه نسبت به سایر موسسات  در این است که شما کل مبالغ را در انتهای کار پرداخت می کنید .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است