شرکت تضامنی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت شرکت ثبت شرکت تضامنی | ثبتیکال

شرکت تضامنی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت شرکت ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت شرکت ثبت شرکت تضامنی
امتیاز این پست

یکی از پر سابقه ترین شرکت ها در دنیا شرکت تضامنی می باشد .در این نوع  شرکت که صرف نظر از نوع فعالیت آن تجاری محسوب می شود شخصیت شرکاء بسیار حائز اهمیت می باشد که به طور اجمالی به دلایل این اهمیت خواهیم پرداخت. این شرکت در سالهای دور در رم و اروپا رایج بوده است و هم اکنون نیز در نظام حقوقی اکثر کشور ها رایج می باشد.
در تعریف شرکت تضامنی در ماده -116- قانون تجارت چنین اشاره شده است: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . برگزیدن نامی مشخص و مخصوص در تمامی شرکت های تجارتی حائز اهمیت است اما در شرکت تضامنی به لحاظ مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص دیگر اهمیت بخصوصی دارد، بدین صورت که  نام شرکت تضامنی باید شامل عبارت ( شرکت تضامنی) و حداقل نام یکی از شرکا باشد.
طبق ماده 117 قانون تجارت در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر شرکا نباشد باید از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده مانند – شرکا – و یا برادران قید شود ( نام شخص فقط در شرکت تضامنی و نسبی می باشد(

برای ثبت و تشکیل شرکت تضامنی افراد می بایست قراردادی تنظیم و امضا کنند تا حدود وظیفه و اختیارات و حقوق هر کدام مشخص باشد. طبق ماده 47 قانون تجارت تنظیم قرار داد باید به ثبت برسد و گرنه به موجب ماده 48 قانون تجارت سند مزبور اعتبار قانونی نخواهد داشت .پس شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد .(ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت شرکت به عمل می اید(.
در رابطه با مسئولیت افراد در شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت چنین اشاره شده است:
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.بنا بر این قوانین ، شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
با مطالعه این قوانین به اهمیت شخصیت شرکاء و میزان مسئولیت آنان در این نوع از شرکت آشنا شدیم اکنون به شرح شرایط و مدارک لازم جهت ثبت ابن نوع شرکت تجاری می پردازیم:

  • تشکیل شرکت تضامنی مستلزم شرایط زیر است :

1- تنظیم قراداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
2-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
3-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
4- تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت  پس از ارزیابی کار شناسی رسمی هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به ان نیز که در واقع ایین نامه داخلی شرکت می باشد باید تنظیم شود
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ماده 51 قانون تجارت مقرر شده

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

1- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
2- دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده
3- دو نسخه تقاضا نامه تکمیل شده
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت شرکت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا مدیران و هیات نظارت درمواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد .
5- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
6- اصل گواهی عدم سو پیشینه جهت امضا هیت مدیریت
7- دو نسخه صورتجلسه هیت مدیره
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذریرد
انحلال تضامنی باید طبق ماده 200 قانون تجارت ناظر به ماده 195 و 197 و برابر نظامیه وزرات عدلیه شود . شرکا شرکت تضامنی مکلف هستند که انحلال خود را با مدارک مورد نیاز در اداره ثبت شرکت ها به تبث برسانند .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس بگیرید.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است