شرکت تعاونی | ثبتیکال

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی
1.9 (37.65%) 17 votes

اصولاشرکت سهامی عام و خاص و….فعالیت انها به منظور سود دهی و بهره دهی بیشتر است ،اما هدف از تشکیل شرکت های تعاونی کمک به وضع اقتصادی و رفاهی شرکا می باشد.

فالیت شرکت های تعاونی در زمینه ی تولید و توزیع است که بین اشخاص حقیقی است .
شرکت های تعاونی زمانی تاسیس می شود که وضعیت اقتصادی نا مساعد باشد برای کمک به قشر کم در امد جامعه.  
در شرکت های تعاونی هدف مادی به عنوان هدف اصلی شرکت نیست ،هدف اصلی شرکت کمک و دادن خدمات است مثلا دادن اجناس با قیمت مناسب ،یا شرکت های کشاورزی که به منظور دادن کود ،بذر ،سم با قیمت مناسب برای کشاورزانی که توان مالی ندارند.
سه رکن اساسی در شرکت های تعاونی:
1-مجمع عمومی
2-هیات مدیره
3-بازرس
شرکت های تعاونی دو نوع هستند :
1-شرکت های تعاونی تولیدی :به منظور ایجاد اشتغال اعضا در امور کشاورزی،دامپروری  دامداری
2-شرکت های تعاونی توزیعی :در زمینه ی تهیه وتولید کالا ، مسکن و… فعالیت می کنند
از لحاظ عضویت شرکت های تعاونی دو نوع هستند :
1_عام :عضویت برای همه ازاد است و قسمتی از سرمایه توسط مردم  تامین می شود .
2_خاص:عضویت برای گروه خاص است مثلا کارگران ،کشاورزان و……
ثبت شرکت های تعاونی :
اعضای تشکیل دهنده شامل هفت نفر مجمع عمومی موسس ، که سه نفر از انها  به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره ی کل تعاون .
نوشتن اساسنامه ی شرکت پس از موافقت حد اقل دو سوم اعضا به تصویب می رسد .
تعداد اعضا در شرکت های تعاونی با توجه به سرمایه ی شرکت نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز  تداول ثروت تعیین می گردد ولی در هر حال نباید از هفت نفر کمتر باشند.
سرمایه در شرکت های تعاونی از 51% کل سرمایه ی شرکت نباید کمتر باشد وزمانی یک شرکت تعاونی به ثبت می رسد که حد اقل یک سوم سرمایه چه به صورت نقدی چه جنسی تا مین شده باشد.
ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل .
قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند .
پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت .
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود .
پیشگیری از انحصار احتكار تورم  
توسعه  مشاركت و همکاری عمومی بین همه مردم .
*در شرکت ها ی تعاونی ادغام توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.
شرکت ها ی تعاونی چند منظوره:
شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیر مرتبط با یکدیگر را – که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد – با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند. هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود ، می تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد ، مثلاَ یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود ، اقدام به فعالیت تولیدی ، واردات ، صادرات و سرمایه گذاری در شرکت های دیگر کند ، بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید ،  به شرط اینکه فعالیت های مذکور ، مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارمندان عضو باشد. در مقابل هر گاه یک شرکت تعاونی مصرف ، طبق اساسنامه آن چند منظوره باشد ، می تواند به فعالیت های مسکن ، اعتبار و تولیدی غیر مرتبط با نیازهای اعضا بپردازد.

  • انواع چند منظوره

شرکت های تعاونی چند منظوره به دو صورت تشکیل می شوند ، چند منظوره خاص و چند منظوره عام 
تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چند منظوره ، اولاَ  باید مجوز فعالیت یا موافقت اصولی طرح های مورد نظر گرفته شده باشد ، ثانیاَ سرمایه شرکت با سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح های مذکور متناسب باشد. 
شرکت تعاونی چند منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از بین داوطلبانی که  دارای شرایط عضویت در تعاونی ها هستند ، در حد ظرفیت و امکانات خود و با توجه به اینکه کلیه اعضا باید در تعاونی شاغل باشند ، تعیین می کند. 
در شرکت تعاونی چند منظوره عام ، هیئت موسس با دعوت عام از طریق انتشار آگهی و با بیان این نکته که عضویت برای عموم آزاد است ، داوطلبان  دارای شرایط عضویت را در حد ظرفیت و امکانات خود به عضویت می پذیرد. به موجب قانون ، در تعاونی های چند منظوره عام ، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ؛ اما اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود".در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره ، تعاونی های دیگر " شرکت های تعاونی یک منظوره " نامیده می شوند ، مانند شرکت های تعاونی مصرف ، مسکن ، اعتبار و غیر

انحلال و تصفیه:
در شرکت های تعاونی انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده  یا وزارت تعاون انجام می شود .زمانی انحلال صورت می گیرد که :
1-در صورتیکه تعداد اعضا از حد کمتر باشد
2-فعال نبودن شرکت بیش از یک سال بدون دلیل
3-رعایت نکردن قوانین و مقررات بعد از سه بار اخطار
4-در نهایت ورشکستگی
بعد از انحلال شرکت سه نفر جهت امور تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ی ثبت معرفی می شود.
موسسه ثبتیکال  به شما کمک می کند تا در کوتاهترین زمان شرکت خود را به ثبت برسانید .یکی از امتیازات مهم این موسسه نسبت به سایر موسسات در این است که شما کل هزینه را در انتهای کار پرداخت می کنید .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است