شرکت سهامی و انواع آن | ثبتیکال

شرکت سهامی و انواع آن

شرکت سهامی و انواع آن
امتیاز این پست

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ” و طبق ماده 2 قانون مذکور ” شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن از امور بازرگانی نباشد ” .

در شرکت سهامی عده شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. ( ماده 3 قانون مزبور )
بنابراین مشخصات متمایز این نوع شرکت عبارتست از :
1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن ها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است.
4. عده شرکا کمتر از سه نفر نخواهد بود.
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

  • تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجاری سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاَ اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکنی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاَ به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.
شرکا لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم ابتیاع نماید . مثلاَ در شریکی که سرمایه آن به یکصد سهم تقسیم شده ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکا هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.

  • مسئولیت دارندگان سهام

در شرکت های سهامی شرکا تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئول هستند و زائد بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود.

  • بازرگانی بودن عملیات شرکت

ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد : ” شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد ”
با توجه به این ماده باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجاری فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیربازرگانی قرار دهد والا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور غیربازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیرتجاری نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجاری نخواهند بود.

  • عده شرکا

عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. ، همچنین حداقل شرکا  در شرکت سهامی خاص 3 نفر است.

  • میزان سرمایه

در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکا است و قانون در آن دخالتی ندارد.
انواع شرکت های سهامی :
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
1. شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
2. شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در مرکز تخصصی ثبتیکال ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است