شرکت نسبی | ثبتیکال

شرکت نسبی

شرکت نسبی
امتیاز این پست

شرکت نسبی به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود برای کارهای تجاری که مسئولیت هر یک از اعضا به میزان سرمایه ای که می اورند بستگی دارد .

*مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی :
1- دو نسخه شرکتنامه ی  
2- دو نسخه تقاضانامه ی  
3- دو نسخه اساسنامه ی  
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت  
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع  مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد .
6-   مدارک کلیه شرکا ،مدیران و هیات  ناظر(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد )
 7-اصل گواهی عدم سوپیشینه  
8- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد .
مزایا و معایب ثبت شرکت نسبی
هر شریک به میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارا می باشد از نفع و ضرر بهره‌مند می‌شود، جز در مواقعی که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ولی اگر دارائی های شرکت برای تایید کردن دین آن کفایت نکند، اعضای شرکت به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص سوم مسئول پرداخت هستند مگر این که شرکت نامه یا اساسنامه طرز دیگری معین کرده باشد.بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء تاثیر دارد و درباره اشخاص سوم موثر نیست .
تفاوت بین شرکت نسبی و شرکت تضامنی
در شرکت های تضامنی شرکا در قبال طلبکاران مسئول پرداخت بدهی شرکت هستند ولی در شرکت های نسبی اگر سرمایه ی شرکت برای  پرداخت   بدهی ها کافی نباشد هر یک از اعضا به نسبت سهمی که دارند مسئول پرداخت هستند.
*برای نام گذاری شرکت های نسبی باید نسبی بودن در نام شرکت ذکر شود و همچنین نام یکی از شرکا قید شود و نام بقیه ی شرکا با عنوان برادران یا شرکا قید می شود.
ارکان شرکت های نسبی :
1-مدیر  2-همه شرکا
*مدیریت در شرکت های نسبی ماننده شرکت های تضامنی است یعنی مدیر توسط شرکا انتخاب می شود حال از بین اعضا برای تشکیل شرکت نسبی نیز نیاز به اساسنامه و شرکت نامه دارد که سرمایه تماما پرداخت و اگر سرمایه به صورت غیر نقدی باشد ارزیابی وتحویل داده می شود .تا زما نی که سرمایه کامل پرداخت نشده شرکت تشکیل نمی شود .
حدود اختیارات مدیر در شرکت نسبی در اساسنامه تایین می شود و مسئولیت مدیر در این شرکت ها مثل مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد .
*در شرکت های نسبی شرکا نمی توانند سهم خود را انتقال دهند مگر اینکه کلیه ی شرکا رضایت داشته باشند و شخصی که به عنوان شریک وارد شرکت می شود با توجه به سرمایه ای که می اورد نسبت به قروضی که شرکت دارد حتی قبل ورود او هم مسئول است.
سود و زیان در شرکت های نسبی:
در شرکت های نسبی هر کس به میزان سرمایه ای که وارد شرکت می کند از سود و زیان ان بهره مند می شود .زمانی که سرمایه ی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد شرکا در قبال افراد ثالث مسئول پرداخت هستند مگر این که در اساسنامه و شراکت نامه چیز دیگری نوشته شده باشد.
اگر بخاطر ضررهایی که شرکت کرده سرمایه ی شرکت کم شود شرکا تا زمانی که این کمبود جبران نشده حق برداشت سود را ندارند.
*طلبکاران :تا زمانی که شرکت فعال است طلبکاران باید طلب خود را از شرکت تقاضا کنند اما زمانی که شرکت منحل شد می توانند از تک تک شرکا با توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مطالبه کنند
انحلال شرکت نسبی:
1- راضی بودن همه شرکا
2- رسیدن به هدفی که شرکت برای ان تشکیل شده و یا رسیدن به ان هدف غیر ممکن باشد
3- یکی از شرکا بنا به دلایلی تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشدو دادگاه دلیل ان را موجه بداند
4- در صورت فسخ یکی از شرکا
5-در صورت ورشکستگی یکی از شرکا
6-در صورت فوت یا محجوریت(منع)یکی از شرکا
7-انحلال به در خواست یکی از طلبکاران


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است