شرکت چیست | ثبتیکال

شرکت چیست

شرکت چیست
امتیاز این پست

شرکت که به معنای شریک شدن ویا این که تعدادی از افراد برای رسیدن به هدف خاصی در کنار هم جمع می شوند .
شرکت ها خود دارای شخصیت حقوقی می باشند و زمانی که به ثبت می رسند قانون از انها حمایت می کند.شرکتهای تجاری که با توجه به قوانینی که در تجارت وجود دارد تشکیل می شوند و در ان اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدن به هدفی سرمایه گذاری می کنند تا سود بدست اورند .

بر مبنای قانون تجارت شرکتهای تجاری هفت دسته می شوند که شامل :
1- شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت تضامنی
3-شرکت سهامی
4-شرکت نسبی
5-شرکت مختلط غیر سهامی
6-شرکت مختلط سهامی
7- شرکت تعاونی
حال به اختصار نحوه ی عملکرد هر یک از انها را بیان می کنیم   :
شرکت سهامی :
سرمایه در شرکت های سهامی به سهام تبدیل می شود و سهامداران با توجه به مقدار اسمی سهامشان مسئولیت دارند

شرکت های سهامی دو دسته هستند :
الف)شرکت سهامی عام که افراد برای تامین سرمایه در این نوع شرکتها مقداری از سهام شرکت را به مردم می فروشند
ب)شرکت سهامی خاص که همه ی سرمایه ی شرکت توسط سهامدارن تامین می شود .
شرکت با مسئولیت محدود :
در شرکتهای مسئولیت محدود که سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و افراد با توجه به میزان سرمایه شان مسئول قرض و تعهد شرکت هستند
شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیر سهامی که بین شریک ضامن ویا شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود .تعداد اعضا در این شرکت بین یک یا چند نفر می باشد .چنان چه شراکت از نوع شرکت با مسئولیت محدود باشد افراد تنها با توجه به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند نسبت به قروض متعهد می شوند اما چنان چه شراکت از نوع شریک ضامن باشد تعهد افراد به میزان اورده ی انها بستگی ندارد .برای انتخاب نام این گونه شرکتها باید عبارت مختلط یا شرکا ضامن عنوان شود .
شرکت تضامنی :
در این نوع از شرکتها مسئولیت افراد در قبال قروض شرکت با توجه به میزان اورده ی انها نمی باشد بلکه افراد مسئول پرداخت کل قروض شرکت می باشند در صورتیکه دارایی های شرکت برای پرداخت کافی نباشد .
شرکت مختلط سهامی:
این شرکت که بین چند نفر شریک ضامن و یا شرکای سهامی تشکیل می شود .چنان چه به صورت شرکا سهامی باشد افراد با توجه به مقدار سهمشان در قبال شرکت مسئول هستند .در حالتی که شریک ضامن باشند مسئولیت انها در قبال قرض های شرکت شاید بیشتر از دارایی های خود شرکت باشد یعنی امکان دارد از سرمایه ی انها که در شرکت اورده باشند بیشتر شود .در این  شرکت ها که سرمایه ی افراد به سهام تبدیل نمی شود .
شرکت نسبی:
حداقل تعداد اعضا در این نوع شرکت دو نفر می باشد .افراد با توجه به مقدار سرمایه ی خود در شرکت مسئولیت دارند .
شرکت تعاونی :
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی کمک به وضع اقتصادی شرکا می باشد .این شرکت ها که در زمینه ی تولید و توزیع فعالیت می کنند و برای کمک به اقشار کم درامد جامعه تشکیل می شود .
موسسه ی ثبتیکال در مسیر ثبت شرکت به شما کمک می کند تا شرکت خود را در کوتاهترین زمان به ثبت برسانید .این موسسه که کل مبالغ را پس از اتمام کار دریافت می کند .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است