شناسه ملی شرکت چیست | ثبتیکال

شناسه ملی شرکت چیست

شناسه ملی شرکت چیست
امتیاز این پست

شناسه ملی شرکت عبارت از 11 رقم می باشد. این کد برای اشخاص حقوقی عملکردی مانند کد ملی برای اشخاص حقیقی می باشد .ارائه این کد 11رقمی برای تمامی اشخاص حقوقی مانند بانکها ، شهرداری ها ، ادارات ،مدارس ، شرکت ها، موسسات خصوصی و ثبتی برای احراز هویت ضروری می باشد . شناسه ملی هرشرکت به خود آن شرکت اختصاص دارد و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود.
این شناسه ملی همانگونه که اشاره شد شامل 11رقم می باشد که از سمت چپ، چهار رقم کد شهرستان محل ثبت، شش رقم بعدی که منحصر به فرد برای شخص حقوقی دارنده شناسه در شهرستان محل ثبت و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است که از روی 10 رقم سمت چپ به دست می آید.
مزایای دریافت شناسه ملی
1-کسب اطلاعات از شرکت، میزان سرمایه و دیگر جزئیات مربوط به شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید.
2-امکان شناسایی بهتر مالک اصلی و واقعی یک برند و دسترسی به آدرس و مشخصات ثبت کننده برند.
3-شرکت اشخاص حقوقی در مناقصات و مزایدات دولتی
4-تحصیل اعتبار برای شخصیت حقوقی در سراسر کشور
5-پیوستن به نظامهای مالیاتی
6-پیوستن به نظام ملی شناسه کالا و خدمات ایران کد
7-دریافت آگهی تغییرات یاآگهی تأسیس شرکتها بدون پرداخت هزینه
اطلاعیه هیأت ماده  ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی:
طبق مصوب هیات وزیران به شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱   اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ” آیین نامه همه اشخاص حقوقی”منجمله دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و عمومی را موظف به دریافت شناسه ملی نموده است. با توجه به اجرایی شدن این آیین نامه از اوایل سال جاری، انجام هرگونه معاملات، دریافت و ارایه خدمات صرفاً با ارایه شناسه ملی امکان پذیرخواهد بود
1-طبق (ماده 2 ایین نامه )    تمامی اشخاص موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمانهای یاد شده ارائه کنند
2-طبق ماده (3 ایین نامه ) سازمان های ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند. به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره شناسه یاد شده گردد
3-طبق ( ماده 4 )سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل نماید
4-طبق (ماده 5) شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد
5-طبق ( ماده 11) تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی دفتر مرکزی در هرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام و از ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات ، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نماید.
6-طبق (ماده14)تمامی اشخاص حقوقی موظفند بر روی هر گونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهی های صادر شده ، اوراق مالی و حسابداری و موارد مشابه آن ، شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی ( اقامتگاه قانونی ) خود را قید کنند
7-طبق (ماده 15) واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه های اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی و سایر واحدهای ذی ربط موظف اند در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و وکد پستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
یکی از پایگاههای اطلاع رسانی در کشور سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور است. بعضی افراد این سامانه را با سامانه ثبت اسناد کشور یا سامانه ثبت شرکتها اشتباه می گیرند در صورتی که تنها اطلاعات شناسه ملی در این سامانه قابل دسترسی می باشد. آدرس الکترونیکی این سامانه میباشد
که در این سامانه می توان به اطلاعات شناسه ملی ، تاریخ تاسیس، تاریخ ثبت شرکت ، نام شخصیت حقوقی ، نوع شخصیت حقوقی، ثبت کننده شخصیت حقوقی، شماره ثبت شرکت ، واحد ثبتی ، کد پستی و محل اقامت قانونی شرکت دست یافت.
با تشکر از همراهی شما.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است