مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز این پست

مجمع عمومی چیست ؟
قانون تجارت ایران در تعریف مجمع عمومی چنین اشاره می نماید: مجمع عمومی ، اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی که شخصیت شرکت را به وجود آورده اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آنها است. مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقدرات آن می باشد.
اما تعریف مجمع عمومی در شرکت سهامی از این قرار می باشد:

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عدة لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامة شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو‌ق‌العاده
مجمع عمومی در شرکت های بامسئولیت محدود
در قانون تجارت آمده است ،در صورتیکه شرکاء بامسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز کند، شرکاء باید حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند.( ماده 109 قانون تجارت مقرر می دارد   هر شرکت بامسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از 12 نفر باشد، باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد ) بطوریکه ملاحظه می شود قانون تجارت دعوت  مجمع عمومی را در شرکت بامسئولیت محدود به عهده هیئت نظار گذاشته و علاوه بر آن تصریح ننموده است که مجمع عمومی مزبور برای چه منظوری تشکیل می شود. ولی بدیهی است که مجمع عمومی مزبور همان مجمع عمومی عادی سالیانه است که در شرکت های سهامی نیز برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل می شود. مخصوصاَ که مفاد ماده 170 قانون تجارت که رعایت آن طبق ماده 109 برای شرکت های بامسئولیت محدود نیز اجباری است 
تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های بامسئولیت محدود
ماده ١٠٦ قانون تجارت چنین مقرر می دارد .تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد
به شرح ذیل: تصمیمات اتخاذ شده بر دو نوع می باشد
1-تصمیمات عادی که با تکلیف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشکیل مجمع شرکا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضای سایر شرکا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشرکه هر شریک خواهد بود
2-تصمیمات فوق العاده که درباره شرکت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ که هیئت نظار را مجاز به تشکیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ که تغییر در اساسنامه را با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اکثریت همان است که برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شرکت نیز ضروری می باشد
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود برای تغییر نام شرکت به صورت فوق است
نام شرکت ………………. شماره ثبت شرکت …………….. در تاریخ ………… مجمع عمومی فوق العاده با حضور شرکا جهت تغییر نام شرکت برگزار شد 
نام شرکا و مبلغ سهم آن ها
1- آقا/خانم ……………… و میزان سهم الشرکه …….. ریال
2- آقا/خانم ……………… و میزان سهم الشرکه …….. ریال
3- آقا/خانم ……………… و میزان سهم الشرکه …….. ریال
4- آقا/خانم ……………… و میزان سهم الشرکه …….. ریال
بعد از بررسی های انجام شده نام شرکت از …….. به …….. تغییر یافت و اساسنامه شرکت اصلاح گردید
به خانم /آقای ……………… جهت انجام امور ثبتی در اداره ثبت شرکت ها وکالت داده می شود
قانون تجارت ایران مقررات مخصوصی راجع به طرز دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت های بامسئولیت محدود پیش بینی ننموده و اساسنامه شرکت می تواند هر طور که صلاح بداند مقررات مربوط به مجامع عمومی را تعیین نماید. در صورتیکه اساسنامه شرکت در این موضوع ساکت باشد، طرز دعوت و تشکیل مجامع عمومی معمولاَ مطابق مقرراتی که در مقالات پیشین درباره شرکت های سهامی توضیح داده شده است، به عمل می آید. 
با سپاس از همراهی شما عزیزان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است