مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت | ثبتیکال

مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت
امتیاز این پست

یکی از مهمترین مراحل قانونی پس از ثبت شرکت تشکیل پرونده دارایی می باشد. تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی موظف هستند پس از تاسیس شرکت تشکیل پرونده دارایی داده و حوزه مالیاتی خود را مشخص نمایند . مهلت اقدام به تشکیل این پرونده 2 ماه بعد از زمان تاسیس شرکت نزد اداره دارایی می باشد. در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تاسیس شده استکه بعد از زمان تاسیس و تشکیل این پرونده ، اداره دارایی به بررسی قانونی لازم بپردازد .توجه داشته باشبد که جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین ادراه مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه کنند.
تشکیل پرونده مالیاتی از چند جهت حائز اهمیت است :
1- بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی توانید کد اقتصادی بگیرید ، در حا لی که داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.
2-بدون داشتن پرونده ما لیاتی شرکت نمی تواند در پایان سال ما لی، اظهارنامه ما لیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند.
3-چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده ما لیاتی اقدام ننما ید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود.
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ما لیاتی
1-اصل و تصویر اساسنامه شرکت
2-اصل و تصویر آگهی تاسیس
3-اصل و تصویر شناسنامه مدارک هویتی اعضای هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
4-اصل و تصویر شرکتنامه و اظهارنامه و تقاضانامه شرکت
5-اصل و تصویر آگهی تغییرات
6-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفتر چه ثبت نام اشخاص حقوقی)
7-اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
8-کپی فیش تلفن محل شرکت
9-کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت
10-اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
11-اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی
همچنین توجه داشته باشید که در قرارداد اجاره می بایست در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقی درج شده باشد.چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد نموده، بایستی در متن قرارداد اجاره و یا طی نامه ی جداگانه ای اعلام گردد.
در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت و عدم پرداخت ما لیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی خواهید شد.
لازم به ذکر است، طبق قانون آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت.لذا،نشانی منزل مسکونی موقعیت تشکیل پرونده ما لیاتی را ندارد.
امیدواریم مطالب ارائه شده ،مطالبی مفید جهت افزایش اطلاعات ثبتی شما عزیزان بوده باشد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است