معرفی شرکت سهامی عام | ثبتیکال

معرفی شرکت سهامی عام

معرفی شرکت سهامی عام
امتیاز این پست

توضیحات تقصیلی در رابطه با چیستی شرکت سهامی ارائه شد، اکنون به بررسی یکی از انواع آن که شرکت سهامی عام می باشد و از آن به عنوان کاملترین شرکت سهامی یاد شده است می پردازیم. شرکت سهامی عام  که در صدی از سرمایه آن توسط موسسین و باقیمانده از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود ،برای مواردی از قبیل استخراج معادن و تجارت با  تاسیس کارخانه و ایجاد سد ها و بانک ها و ……. تشکیل می شود و تشکیل آن معمولا جهت راه اندازی پروژه های بسیار بزرگ می باشد که بعضا در آنها سرمایه فردی پاسخگو نیست.
ایده تاسیس این نوع شرکت عموما از سوی اشخاص متخصصی  است که آگاهی و دانش کافی در زمینه ایی تخصصی دارند ،مواردی مانند احداث خطوط راه آهن ویا امتیاز بهره برداری و استخراج از معادن و مواردی مانند این که تماما ملزم به دانش و آگاهی اولیه می باشد و به دلیل وسعت پروژه اقدام و عدم کفایت سرمایه فردی اقدام به جذب سرمایه گذار و شریک می نماید تا شرکت سهامی عام شکل بگیرد.
ورود سرمایه اولیه در این نوع شرکت تابع قانون خاصی میباشد بدین صورت که اعضاء که از آنان به عنوان موسسین یاد می شود، 20 در صد سرمایه را تعهد می نمایند و 35 در صد از مبلغ تعهده شده را نزد یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس می سپارند ،همچنین اظهار نامه ای که معمولا چاپی و حاکی مواردی است که در قانون ذکر شده است ضمیمه طرح  اساسنامه و طرح اعلامیه ( پذیره نویسی سهام ) که به امضا ء کلیه موسسین رسیده باشد و گواهی نامه بانک دایر به موجود بودن حساب سپرده و تسلیم مدارک مربوط به آورده های غیر نقدی که تعهد موسیسن به صورت غیر نقدی باشد به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم میشود.توجه داشته باشید تمامی این مدارک ها باید به امضا موسیسن رسیده باشد.

طرح اعلامیه که در بالا از آن یاد شد به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مرکز اصلی شرکت و شعب ان در صورتی که تا سیس شعبه مورد نظر باشد
4-مدت شرکت
5-هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین . در صورتی که بعضی از انها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر ان به اختضار
6-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد ان به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقدی {جنسی} تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش ان
7-در صورتی که  موسسین مزایای برای خود را در نظر گرفته اند تعیین چگومگی و موجبات ان مزایا
8-تعیین مقدار ی از سرمایه که موسسین تا ان موقع  جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند
9-ذکر هزینه هایی که موسسین تا ان موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و بر اورد هز ینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت
10-در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی ان مرجع
11-ذکر حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعد شود و تعیین مبلغی از ان که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد
12-ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به ان حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
13-تصریح به این که اظهار نامه مو سسین به انضمام طرح اسا سنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است
14-ذکر نام روز نامه کثیر الا نتشار ی که هر گونه دعوت و اطلاعات بعدی تا تشکیل مجکع عمومی موسس منحصرا در ان منتشر خواهد شد
15-چگونگی تخصیص سهام
اعلامیه پذیره نویسی که حاکی از 15 ماده می باشد .توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید اگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد ان صورت می گیرد .در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت .و اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند به بانک مراجعه و تعهد سهام را که در ان مواد شرکت : مانند . نام . موضوع شرکت .سرمایه .نشانی کامل پذیره نویسی و تعداد سهام مورد خرید داری و شماره ثبت شرکت که در ان نوشته شده امضاء و مبلغی که حداقل 35در صد تعهد است نقدا به بانک و رسید ان را دریافت می کنند
باید توجه داشت که امضا ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبا ن سهام می باشد و بنابر این کسی که تعهد خرید سهمی را نموده نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف انچه در اسا سنامه ذکر شده بنماید.
برای جمع بندی مطالبی فوق اشاره مجدد می نماییم که شرکت سهامی عام شرکتی است که خرید سهام ان بر عموم ازاد است و برای موارد خاصی استفاده می شود. در آخر از همراهی شما عزیزان کمال تشکر را داریم .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است