موارد ممنوعیت مدیر عامل شرکت سهامی | ثبتیکال

موارد ممنوعیت مدیر عامل شرکت سهامی

موارد ممنوعیت مدیر عامل شرکت سهامی
امتیاز این پست

داشتن مدیر عامل برای شرکت سهامی عام یا خاص، الزامی است. انتخاب مدیر عامل باید در جلسه رسمی هیات مدیره به عمل آید.چون قانون اکثریت خاصی را برای انتخاب مدیر عامل مقرر نداشته، پس باید گفت که تعیین مدیر عامل مانند سایر تصمیمات هیات مدیره باید با اکثریت آراء حاضران در جلسه رسمی آن صورت گیرد.مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

  • اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مدیر عامل منصوب گردند :

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری ششناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.
3- کسی نمی تواند در آن واحد مدیریت عامل بیش از یک شرکت ، اعم از سهامی یا غیرسهامی را بر عهده داشته باشد. اگر شخصی که قبلاَ مدیر عامل شرکت دیگری بوده است ، مجدداَ به مدیریت عامل شرکت دیگری منصوب گردد، مدیریت عامل او در شرکت دوم باطل است. ( ماده 126 ل. ا. ق. ت ) توجه داشته باشید که گرچه این ماده در لایحه اصلاحی قانون تجارت و در مبحث مرتبط با مدیران شرکت های سهامی آمده است ، اما به دلیل عموم و اطلاقی که در ماده وجود دارد ، این ماده در تمام شرکت های سهامی جاری است.
سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که ، موارد ممنوعیت عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل صرفاَ ابتدایی است یا استمراری نیز می باشد ؟
این موارد هم ابتدایی هستند و هم استمراری . یعنی مدیر نباید در زمان نصب مشمول این ممنوعیت ها باشد و در زمان مدیریت نیز نباید مشمول این ممنوعیت ها شود، در غیر این صورت باید به جای چنین مدیری جایگزین تعیین شود.

  • انتصاب اشخاصی که مدیریت ایشان باطل است :

اگر شخصی که انتخاب او به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل به واسطه یکی از دلایل فوق الذکز ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد یا آنکه در انتخاب او تشریفات و شرایط قانون رعایت نشود : ( مواد 126 و 135 ل. ا. ق. ت )
1- تصمیمات و اقدامات این عضو هیات مدیره یا مدیر عامل در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است. یا به عبارت بهتر اشخاص ثالث می توانند بطلان مدیریت آن شخص را نادیده بگیرند و اگر با او وارد معامله شده باشند برای اجرای تعهدات آن قرارداد به شرکت مراجعه کنند. چرا که در غیر این صورت حقوق آن ها در معرض خطر قرار می گیرد. بنابراین شرکت نمی تواند با تمسک به این امر که انتخاب شخص به عنوان مدیریت ممنوع بوده است ، از زیر بار تعهداتی که او به حساب شرکت کرده است ، فرار کند.
2- مسئولیت های سمت مدیریت شامل حال او خواهد شد.
3- در رابطه با شرکت، مدیریت او باطل و بلااثر است، یعنی شرکت نمی تواند در برابر اشخاص ثالث به تصمیمات چنین مدیری تمسک جوید.
عزل اشخاصی که مدیریت ایشان باطل است توسط دادگاه
در صورت انتصاب اشخاصی به عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی شرکت سهامی که نصب ایشان باطل باشد، به نحو ذیل عمل می شود : ( تبصره ماده 111 و ماده 127 ل. ا. ق. ت )
1- هر ذینفع می تواند عزل ایشان را از دادگاه بخواهد.
2- صدور حکم عزل اعم از آن است که شخص در زمان انتصاب از مدیریت ممنوع باشد یا آنکه بعداَ مشمول این ممنوعیت شود.
3- این امر در صلاحیت دادگاه عمومی مرکز اصلی شرکت است. ( ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی )
” مرکز تخصصی یثبتیکال،  پیشرو در امور ثبتی “


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است