نحوه افزایش سرمایه درقوانین ثبت شرکت ها | ثبتیکال

نحوه افزایش سرمایه درقوانین ثبت شرکت ها

نحوه افزایش سرمایه درقوانین ثبت شرکت ها
امتیاز این پست

موضوعی که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم افزایش سرمایه شرکت می باشد، که عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی .
همانطور که می دانیم در کلیه شرکت ها دارایی شرکاء بدلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی شرکاء است.  همچنین در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوصی دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن(سرمایه شرکت) وثیقه دیگری  ندارند. بنابراین سرمایه شرکت بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد .
موضوع این مقاله نیز بررسی شرایط  افزایش سرمایه شرکت ها در مواقعی که احتیاج به نقد ینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های قبلی دارند می باشد. تامین مالی از طریق  افزایش سرمایه حضور در بورس یعنی اقدام نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام و یا ترکیبی از این موارد باید بدانیم یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد.
معمولا پس از پیشنهاد هییت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص کردن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه ، این افزایش به میزان مشخص به تصویب  مجمع  عمومی فوق العاده می رسد .سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادر اقدام به افزایش ثبت سرمایه می نماید از دیدگاه قانون افزایش سرمایه شرکت ها عبارتند :
( به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:” هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود)
لذا،اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه،و انحلال شرکت یا موسسه را به واحد ثبتی اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت معمولاَ در موارد ذ یل  به عمل می آید:
1- شرکت برای ادامه یا توسعه عملیات خود محتاج به سرمایه اضافی است و سرمایه مزبور را نمی تواند از طریق وام تحصیل کند .
2- شرکت دارای وضع مالی محکمی است ولی ببرای اینکه زیر بار قرض نرفته و بهره ای پرداخت ننماید ترجیح می دهد به عوض وام سرمایه خود را افزایش دهد
3- شرکتی که دارای ذخایر زیادی است به عوض تقسیم ذخایر بین صاحبان سهام ترجیح می دهد ذخایر خود را تبدیل به سرمایه  کند
4-  شرکت برای تسهیل و تقویت بینه ما لی خود سها م مو سس و برگ ها ی قرضه یا وام های خود را به سهم تبد یل نماید
5- شرکتی که اجنا س دریافت می دارد به عوض پرداخت بهای ان ها سهم می دهد
افزایش سرمایه: مادام که سرمایه  شرکت قبلی  تماما از سوی صاحبان سهام تادیه نشده است و مراحل ثبت و تشریفا ت ان در اداره ثبت شر کت ها انجام نگرفته باشد افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود
هدف ما جلب رضایت شما عزیزان می باشد


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است