نکات کلیدی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

نکات کلیدی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات کلیدی در ثبت شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز این پست

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد .که بابت ماهیت و شرایط و قوانین بین شرکا و مسئولیت آنهادر مقابل دیون شرکت از محبوبیت و اهمیتی خاص بین سایر شرکت های تجاری برخوردار است.
طبق ( ماده 94 قانون تجارت ) شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت مسئول می باشد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود را می توان جهت هر موضوع و حیطه فعالیتی ثبت نمود  و با سرمایه اولیه اندکی نیز قابل ثبت می باشد . لکن در ثبت این شرکت نکات حائز اهمیتی وجود دارد که در این مقاله به شرح آن می پردازیم:
1-شرکت های با مسئولیت محدود از نوع شرکت های اشخاص هستند . یعنی در این شرکت ها شخص اهمیت زیادی دارد و اعتبار افراد موسس در شرکت به عنوان یک رکن اساسی مطرح می باشد . البته تفاوت این شرکت با سایر شرکت های اشخاص در این است که در شرکت های با مسئولیت محدود سرمایه هم همانند افراد نقش تعیین کننده ای در اعتبار و دارایی شرکت دارد.
2-در این شرکت ها نیازی نیست سرمایه ای در بدو تاسیس سپرده شود ولی باید حداقل 1 میلیون ریال توسط موسسین تعهد شود و تاریخی برای تادیه این مبلغ مورد توافق واقع شود
3-سرمایه مورد نیاز برای شرکت های با مسئولیت محدود یا باید نقدا تادیه شود و یا باید بصورت غیر نقدی تایده شود . اگر سرمایه مورد توافق بصورت غیر نقدی تعهد شد باید تقویم نامه ای توسط خود شرکا تنظیم شود و میزان سهم الشرکه فرد تعیین گردد
4-با حداقل دونفر می توان یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرد تعداد شرکا بیشتر تا سقف نا محدود و مجاز می باشد و می توان به منظور تادیه مبلغ مورد نیاز سرمایه بر شرکت تعداد شرکا را بیشتر کرد.
5- شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود هم می توانند افراد حقیقی باشند و هم افراد حقوقی
6-تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید شرکا ابتدا جلسه ای با نام مجمع عمومی موسسین را تشکیل می دهند و در این جلسه مواردی را همچون شرکتنامه ، اساسنامه در صورت وجود ، اظهارنامه و تقاضانامه و … را همگی توافیق و امضا نمایند . در همین جلسه باید مدیران هیئت مدیره تعیین شوند و مدیر عامل هم معرفی شود . البته انتخاب مدیر عامل را می توانند به هیئت مدیره تفویض نمایند
7-مدیران هیئت مدیره هم با تشکیل جلسه ای مواردی همچون تعیین سمت های هیئت مدیره ، شرح وظایف و روند اجرایی شرکت را مورد توافق قرار می دهند
8-میزان مسئولیت هر فرد در شرکت با مسئولیت محدود بر اساس میزان سهم الشرکه افراد بصورت قانونی تعیین می شود . البته این نوع شرکت این قابلیت را به موسسین و شرکا می دهد که میزان مسئولیت یک فرد را با توافق خود او بیشتر یا کمتر از سایر شرکا تعیین نمایند
9-موضوع سرمایه در شرکت ها با مسئولیت محدودبر اساس سهم الشرکه تعیین می شود . یعنی آورده افراد در شرکت با میزان مشخصی از سهم الشرکه تعیین می شود
10-هر نوع موضوع و فعالیتی را می توان در چهارچوب شرکت های با مسئولیت محدود سازماندهی کرد و هیچ گونه تفاوتی با سایر شرکت ها از این نظر ندارد
11-مدت زمان مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود نا محدود می باشد  به این منظور که افراد منتخب برای سمت های مدیریت در شرکت می توانند مادامیکه رضایت سایر شرکا را به دنبال داشته باشند در سمت خود ادامه فعالیت دهند
12-شرکتنامه شرکت های با مسئولیت محدود حاوی اطلاعات و توافقات شرکت و شرکا می باشد . در این سند باید نوع مشارکت ، میزان سرمایه و سهم الشرکه هر فرد ، نحوه تقسیم سود و زیان شرکت ، مدت مدیرت ، لزوم تعیین بازرس و نحوه بازرسی ، سال مالی و … را لحاظ نمود
13-شرکت های با مسئولیت محدود  می توانند به منظور توسعه فعالیت های خود اقدام به تاسیس شعب و یا نمایندگی هایی در ایران و یا حتی خارج از کشور با هماهنگی اداره ثبت شرکت ها بکنند
14-هر یک از شرکا به تنهایی می تواند در صورت عدم تعیین بازرس موارد حقوقی واسناد و مدارک مالی شرکت را در هر زمان که نیاز باشد مورد بررسی قرار داده و از صحت روند کار مطلع شود
با سپاس از همراهی شما عزیزان.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است