همه چیز درباره تشکیل و ثبت و اداره شرکت سهامی خاص | ثبتیکال

همه چیز درباره تشکیل و ثبت و اداره شرکت سهامی خاص

همه چیز درباره تشکیل و ثبت و اداره شرکت سهامی خاص
امتیاز این پست

شرکت سهامی، شرکتی است با دو مشخصه اصلی : یکی اینکه سرمایه آن به سهام تقسیم می گردد و دیگری اینکه مسئولیت سهامداران در قبال بدهی های شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی، در هر صورت ، ولو آنکه موضوع فعالیت آن، اعمال تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب می گردد. اما موضوع فعالیت سایر شرکت ها، باید اعمال تجاری باشد ، جز شرکت های تعاونی که در آن ها هم مانند شرکت های سهامی موضوع فعالیت می تواند عملیات تجاری نباشد.

  • اقسام شرکت های سهامی

1- شرکت سهامی عام : شرکتی که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود و قسمت دیگری باید به عرضه عمومی گذاشته شود تا توسط اشخاصی که مایل باشند، تامیت می گردد. به عبارت دیگر موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تامین می کنند و سایر اشخاص که آن ها را پذیره نویس می نامیم ، قسمتی از سهام شرکت را قبل از تاسیس خریداری ( پذیره نویسی ) می نمایند.
2- شرکت سهامی خاص : شرکتی که تمام سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

  • اوصاف اساسی شرکت سهامی خاص

– حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
– در این شرکت ، سهامداران فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ، نه بیشتر.
– شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است. به همین جهت، این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
– در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است.
– نقل و انتقال سهام در آن نسبت به شرکت هایی مانند تضامنی و نسبی آسانتر است.

  • ارکان شرکت سهامی خاص

1- مجامع عمومی ( مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )
2- هیئت مدیره
3- بازرسان

  • تعداد سهامداران

در شرکت سهامی خاص، به استناد ماده 3 ل. ا. ق. ت باید تعداد شرکاء حداقل سه نفر باشند.

  • اسم شرکت سهامی خاص

در اسم شرکت سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " بلافاصله قبل یا بلافاصله بعد از نام اصلی شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
اگر در نام شرکت " سهامی خاص " استفاده نشده باشد، قانونگذار ضمانت اجرا آن را بیان ننموده است ، اما در صورت تخلف از این امر می توان با قیاس شرکت های سهامی و شرکت های بامسئولیت محدود، بنا بر ماده 95 ق. ت موجب می گردد که مسئولیت شرکاء این شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی گردد، در شرکت های سهامی نیز عدم قید عبارت " شرکت سهامی خاص " موجب می گردد که مسئولیت سهامداران شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث تضامنی باشد.

  • چگونکی تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.
نکته : در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. سهام داران می توانند برای تشکیل شرکت ، اقدام به برگزاری مجمع عمومی موسس نمایند یا آنکه بنابر ماده 20 ل. ا. ق. ت صرفاَ مدارک مذکور در آن ماده راکه به امضاء تمام سهام داران رسیده است به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم دارند.

  • مرجع ثبت شرکت ها

مرجع ثبت شرکت ها در تهران، اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها، دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، اداره ثبت اسناد و املاک است.

  • زمان تشکیل شرکت های سهامی

از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی خاص کتباَ قبول سمت می نمایند، شرکت سهامی تشکیل می گردد، بنابراین تشکیل شرکت سهامی قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در  موسسه ثبتیکال، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است