ویژگی های ثبت شرکت تضامنی | ثبتیکال

ویژگی های ثبت شرکت تضامنی

ویژگی های ثبت شرکت تضامنی
امتیاز این پست

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. به موجب ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.
در واقع، علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

  • ویژگی های ثبت شرکت تضامنی

– شرکت های تضامنی نیاز به حداقل سرمایه ندارند. لذا روزی که شرکت شروع به کار می کند ممکن است دارای سرمایه بسیار اندکی باشد.
– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثری برای تعداد شرکاء وجود ندارد.
– در شرکت تضامنی، داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد.
–  شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ضمناَ چنانچه سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
– در شرکت تضامنی، سرمایه به سهام تقسیم نمی شود.
– اسم شرکت حتماَ باید متضمن اسم بکی از شرکا باشد ( شرکت تضامنی x  و پسران )
– از آن جا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شریک فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.
– شرکت های تضامنی غالباَ احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود.
– با توجه به اینکه مسئولیت شرکاء تضامنی است هر یک از آن ها به صورت فردی و جمعی در مقابل مطالبات بستانکاران متعهد و مسئولیت تام دارند. بر این اساس هر بستانکار شرکا می تواند برای وصول مطالبات به هر یک از شرکاء که دسترسی دارد مراجعه و نسبت به وصول آن ها اقدام نماید و شرکت نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند هر چند وی حق دارد در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خود را از یگر شرکاء مطالبه و وصول نماید.
– چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید. مراتب صرفاَ بین شرکاء نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
– به موجب ماده 123 در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
– در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج را به سمت مدیری معین نمایند. ( ماده 120 )
– در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ( ماده 119 )
– انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی باید با رضایت کامل تمام شرکاء باشد و هر گاه یکی از شرکاء رضایت به انتقال ندهد، هیچ شریکی نمی تواند سهم خودش را به غیر منتقل نماید .
– چون در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول تاثیر است ، هر گاه یکی از شرکاء فوت کند وراث او می توانند از ورود در شرکت خودداری نمایند و نمی توان آن ها را اجبار به ورود شرکت نمود.
– هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است.
– هر شرکت تجاری باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید والا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.
مرکز تخصصی ثبتیکال
” ارائه دهنده ی خدمات سریع ثبتی “


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است