ثبت موسسه اموزشی پژوهشی

اموزش چیست ؟ یکی از مهم ترین ابعاد فردی ، سازمانی و اجتماعی در جامعه امروزه بخصوص جوامع پیشرفته امر خطیر اموزش و پژوهش می باشد . که همواره از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به طوری که امروزه پژوهش و مطالعه در جوامع پیشرفته به عنوان یکی از ... (بیشتر ...)

راهنمای ثبت موسسه اموزشی

اموزش چیست ؟ یکی از مهمترین ابعاد فردی ، سازمانی و اجتماعی که امروزه در تمامی جوامع خصوصا جوامع پیشرفته از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد ... (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است