ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی

شر کت تعاونی چیست: در میان انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران شرکت های تعاونی دارای تفاوت های اساسی با دیگر انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد. در این شرکت چنانچه از نام آن برمی آید شاهد شراکت افرادی هستیم که با هدف مشترکی جهت به... (بیشتر ...)

شرکت تعاونی

اصولاشرکت سهامی عام و خاص و….فعالیت انها به منظور سود دهی و بهره دهی بیشتر است ،اما هدف از تشکیل شرکت های تعاونی کمک به وضع اقتصادی و رفاهی شرکا می باشد. ... (بیشتر ...)

تسهیلات شرکت های تعاونی پس از ثبت

تعاون در لغت به معنای همکاری جمعی برای هدفی مشترک است ، که از زمان های گذشته جهت بقا ،انسان ها متوجه اهمیت آن شده بودند. و شاید به تعبیری زندگی اجتماعی به نوعی تعاون بین انسان ها با هدف بقا بوده است. ... (بیشتر ...)

شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی

در ابتدای این مقاله به ارائه تعریفی از شرکت تعاونی می پردازیم: شركت تعاونی شركتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافقت اصولی كه دراین قانو... (بیشتر ...)

شرکت های تعاونی با چه اهدافی تشکیل می شوند؟

شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی ، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد. ( مستفاد از ما... (بیشتر ...)

شرکت تعاونی چیست و شرایط ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که از گردهمایی و سرمایه گذاری معین یک عده افراد هم صنف و یا افرادی با یک مورد اشتراک (مانند همکار و همسایه و ……)ایجاد می شود، قانون گذار این گردهمایی را شرکت تعاونی نامگذاری کرده است ،  که با هدف دستیابی به منافعی مشترک ... (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است